منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
882
520
PDF PDF

عنوانده سفرنامه یا سیری در سفرنامه‌های جهانگردان خارجی راجع به ایران

نویسندهجمعی از نویسندگان

مترجممهراب امیری

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات وحید

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی