کتاب حاضر رساله ایست در جشن سده تولد شاعر شهیر ملی ترکیه، مرحوم توفیق فکرت، که مولف رساله ای مختصر درباره آن شاعر بزرگ به رشته تحریر درآورده و یک سخنرانی نیز در این مجلس که توسط انجمن دوستی ایران و ترکیه ترتیب داده شده بود کردند.

منابع مشابه بیشتر ...

66129eb0517c1.jpg

هشام بن حکم (پاسدار ایدئولوژی اسلام)

محمد محمدی اشتهاردی

هشام بن حَکَم متکلم شیعی قرن دوم قمری و از اصحاب امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) بود. روایاتی از امامان شیعه در مدح هشام نقل شده و بسیاری از دانشمندان شیعه او را ستایش کرده‌اند. علاوه بر این برخی از اهل سنت نیز او را به لحاظ علمی ستوده‌اند که وجود و حضور هشام در جلسات علمی یحیی‌ بن خالد برمکی به عنوان رئیس انجمن یا ناظر و داور و دریافت هدیه از جانب هارون الرشید گواه بر آن است.

660e920253dd9.jpg

پنجاه سال خدمت در ایران

میس جین الیزابت دولیتل

این کتاب را انجمن فارغ التحصیلان مدرسه آمریکایی برای آگاهی بیشتر علاقمندان به خدمت و زندگی میس جین الیزابت دولیتل در طول اقامت پنجاه ساله اش در ایران منتشر کرده است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

636d009901f7a.jpg

یک روز از زندگانی داریوش

در کتاب تاریخ سال ۱۹۳۳ ضمن کاوشهای تخت جمشید,در دیوار استحکامات,چندین هزار لوح گِلی بامتنهایی به خط میخی عیلامی بدست آمد که اسنادی مربوط به سیزدهم تا بیست وهشتمین سال فرمانروایی داریوش بزرگ میباشد. این مجموعه بخش کوچکی از بایگانی عظیم شاهنشاهی هخامنشی بود که ازهجوم اسکندر جان سالم بدر برده اند. لوح ها بصورت خام نگهداری میشده اند اما درآتش سوزی اسکندراین لوحها تصادفا درلهیب آتش پخته شدند و برای ما محفوظ ماند. این کتاب چاپ سال 1314 می باشد

کلیات/تاریخ ایران
کتاب
601972b02e62f.png

تاریخ ادبیات ایران

صادق رضازاده شفق

این کتاب تاریخ ادبیات به دو بخش ادبیات ایران پیش از اسلام و بعد از آن تقسیم شده است. در ادبیات پیش از اسلام خط و زبان بررسی شده و همچنین درباره متون پهلوی و کتاب‌های پهلوی بازمانده مطالبی به نگارش درآمده است. همچنین نمونه‌هایی از ادبیات این دوران ذکر شده است. ادبیات ایران بعد از اسلام نیز در نه بخش تقسیم شده که به ترتیب عبارتند از: از ظهور اسلام تا عصر فردوسی، دوره غزنوی، عصر سلجوقیان، ادب پارسی و هندوستان، شعرای آذربایجان، عصر مغول و تیموریان، دوره صفویه تا آخر قاجاریه، ادبیات نوین ایران و ادبیات در دوره مشروطیت.

تاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی
کتاب