منبع   ۳۴ موضوع   ۱۴ دنبال کننده   ۰
نجیب مایل هروی
201
203
PDF PDF
317
242
PDF PDF
450
307
PDF PDF
414
537
PDF PDF
424
376
PDF PDF
560
411
PDF PDF
387
402
PDF PDF
429
437
PDF PDF
374
504
PDF PDF
421
506
PDF PDF
387
365
PDF PDF
722
1292
PDF PDF
594
691
PDF PDF
587
572
PDF PDF
587
372
PDF PDF
507
387
PDF PDF

عنواناوصاف الاشراف به انضمام هفت بند حلاج و وصایای عجدوانی

مصححنجیب مایل هروی

نویسندهخواجه نصیرالدین طوسی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات امام

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ و زبان در افغانستان؛ علل تشتت فرهنگی و اجتماعی

نویسندهنجیب مایل هروی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانمجموعه آثار فارسی تاج‌الدین اشنوی (قرن ششم و هفتم هجری)

مصححنجیب مایل هروی

نویسندهتاج‌الدین اشنوی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , نظم/شعر کلاسیک/غزلیات

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانرشف الالحاظ فی کشف الالفاظ : فرهنگ اصطلاحات استعاری صوفیه

مصححنجیب مایل هروی

نویسندهشرف الدین حسین بن الفتی تبریزی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مولی

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

تیراژ4000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانلغات و اصطلاحات فن کتابسازی همراه با اصطلاحات جلدسازی، تذهیب و نقاشی

نویسندهنجیب مایل هروی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنوانمجموعه‌سازی پس از ربع رشیدی؛ یادداشتی درباره مجموعه سفینه‌گون ابوالمجد تبریزی

نویسندهنجیب مایل هروی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناندر غزل خویش نهان خواهم گشتن؛ سماع‌نامه‌های فارسی

به کوششنجیب مایل هروی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر