منبع   ۳۵ موضوع   ۱۴ دنبال کننده   ۰
نجیب مایل هروی
359
342
PDF PDF
341
258
PDF PDF
479
326
PDF PDF
454
556
PDF PDF
460
406
PDF PDF
582
420
PDF PDF
407
419
PDF PDF
459
452
PDF PDF
390
514
PDF PDF
447
524
PDF PDF
402
379
PDF PDF
749
1310
PDF PDF
642
701
PDF PDF
594
581
PDF PDF
627
381
PDF PDF

عنواناوصاف الاشراف به انضمام هفت بند حلاج و وصایای عجدوانی

مصححنجیب مایل هروی

نویسندهخواجه نصیرالدین طوسی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات امام

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ و زبان در افغانستان؛ علل تشتت فرهنگی و اجتماعی

نویسندهنجیب مایل هروی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانمجموعه آثار فارسی تاج‌الدین اشنوی (قرن ششم و هفتم هجری)

مصححنجیب مایل هروی

نویسندهتاج‌الدین اشنوی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , نظم/شعر کلاسیک/غزلیات

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانرشف الالحاظ فی کشف الالفاظ : فرهنگ اصطلاحات استعاری صوفیه

مصححنجیب مایل هروی

نویسندهشرف الدین حسین بن الفتی تبریزی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مولی

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

تیراژ4000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانلغات و اصطلاحات فن کتابسازی همراه با اصطلاحات جلدسازی، تذهیب و نقاشی

نویسندهنجیب مایل هروی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنوانمجموعه‌سازی پس از ربع رشیدی؛ یادداشتی درباره مجموعه سفینه‌گون ابوالمجد تبریزی

نویسندهنجیب مایل هروی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناندر غزل خویش نهان خواهم گشتن؛ سماع‌نامه‌های فارسی

به کوششنجیب مایل هروی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر