منبع   ۳۵ موضوع   ۱۴ دنبال کننده   ۰
نجیب مایل هروی
589
549
PDF PDF
411
297
PDF PDF
585
412
PDF PDF
577
646
PDF PDF
552
478
PDF PDF
634
453
PDF PDF
460
463
PDF PDF
515
493
PDF PDF
435
531
PDF PDF
518
556
PDF PDF
472
424
PDF PDF
854
1371
PDF PDF
692
746
PDF PDF
668
605
PDF PDF
717
440
PDF PDF

عنواناوصاف الاشراف به انضمام هفت بند حلاج و وصایای عجدوانی

مصححنجیب مایل هروی

نویسندهخواجه نصیرالدین طوسی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات امام

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ و زبان در افغانستان؛ علل تشتت فرهنگی و اجتماعی

نویسندهنجیب مایل هروی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانمجموعه آثار فارسی تاج‌الدین اشنوی (قرن ششم و هفتم هجری)

مصححنجیب مایل هروی

نویسندهتاج‌الدین اشنوی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , نظم/شعر کلاسیک/غزلیات

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانرشف الالحاظ فی کشف الالفاظ : فرهنگ اصطلاحات استعاری صوفیه

مصححنجیب مایل هروی

نویسندهشرف الدین حسین بن الفتی تبریزی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مولی

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

تیراژ4000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانلغات و اصطلاحات فن کتابسازی همراه با اصطلاحات جلدسازی، تذهیب و نقاشی

نویسندهنجیب مایل هروی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنوانمجموعه‌سازی پس از ربع رشیدی؛ یادداشتی درباره مجموعه سفینه‌گون ابوالمجد تبریزی

نویسندهنجیب مایل هروی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناندر غزل خویش نهان خواهم گشتن؛ سماع‌نامه‌های فارسی

به کوششنجیب مایل هروی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر