منبع   ۲۸ موضوع   ۱۸ دنبال کننده   ۳
محمدرضا شفیعی کدکنی
595
441
PDF PDF
1289
944
PDF PDF
1742
1236
PDF PDF
1508
1102
PDF PDF
1333
1389
PDF PDF
1485
1189
PDF PDF
581
244
PDF PDF
582
221
PDF PDF
729
262
PDF PDF
1079
777
PDF PDF

عنوانشاعری در هجوم منتقدان: نقد ادبی در سبک هندی پیرامون شعر حزین لاهیجی

نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران , پژوهش‌ها/سبک شناسی و مکتب‌های ادبی

مکان چاپتهران

ناشرآگه

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآنسوی حرف و صوت؛ گزیده اسرار التوحید در مقامات ابوسعید ابوالخیر

به کوششمحمدرضا شفیعی کدکنی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , نثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سخن

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر