منبع   ۲۸ موضوع   ۱۸ دنبال کننده   ۳
محمدرضا شفیعی کدکنی
1489
919
PDF PDF
1855
1303
PDF PDF
2214
1539
PDF PDF
1911
1356
PDF PDF
1707
1674
PDF PDF
1788
1401
PDF PDF
766
323
PDF PDF
774
287
PDF PDF
965
321
PDF PDF
1455
964
PDF PDF

عنوانشاعری در هجوم منتقدان: نقد ادبی در سبک هندی پیرامون شعر حزین لاهیجی

نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران , پژوهش‌ها/سبک شناسی و مکتب‌های ادبی

مکان چاپتهران

ناشرآگه

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآنسوی حرف و صوت؛ گزیده اسرار التوحید در مقامات ابوسعید ابوالخیر

به کوششمحمدرضا شفیعی کدکنی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , نثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سخن

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر