2
نویسنده
1
موضوع
3
منبع
به اشعاری که در قالب یک دفتر با حجمی اغلب متوسط(مربوط به یک بازه ی زمانی از حیات شاعر) منتشر شده باشند دفتر شعر گفته می شود. در این بخش به معرفی این دفاتر اشعار، مربوط به دوران کلاسیک ادبیات فارسی خواهیم پرداخت.

عنوانمنظومه کردی شیخ صنعان؛ متن کردی و ترجمه فارسی آن

مترجمقادر فتاحی قاضی

به کوششقادر فتاحی قاضی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دفتر شعر کلاسیک

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی/کردی