4
نویسنده
1
موضوع
5
منبع
به اشعاری که در قالب یک دفتر با حجمی اغلب متوسط(مربوط به یک بازه ی زمانی از حیات شاعر) منتشر شده باشند دفتر شعر گفته می شود. در این بخش به معرفی این دفاتر اشعار، مربوط به دوران کلاسیک ادبیات فارسی خواهیم پرداخت.
2011
1086
PDF PDF

عنوانمجدولی در ذکر عترت نبی (بی حرف الف)

مصححمحمد تقی دانش پژوه

نویسندهمولانا نظام‌الدین علی بن محمد واعظ شامی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دفتر شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنظومه کردی شیخ صنعان؛ متن کردی و ترجمه فارسی آن

مترجمقادر فتاحی قاضی

به کوششقادر فتاحی قاضی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دفتر شعر کلاسیک

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی/کردی