منبع   ۱۲ موضوع   ۹ دنبال کننده   ۱
محمدابراهیم باستانی پاریزی
125
126
PDF PDF
224
211
PDF PDF
320
324
PDF PDF
962
1189
PDF PDF
1540
851
PDF PDF
478
302
PDF PDF

عنوانیادگارنامه حبیب یغمایی

به کوششغلامحسین یوسفی, ایرج افشار, محمدابراهیم باستانی پاریزی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/یادنامه , کلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشراتشارات توس

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانفهرست اعلام و محیط سیاسی و زندگانی مشیرالدوله پیرنیا

نویسندهمحمدابراهیم باستانی پاریزی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دنیای کتاب

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی