منبع   ۱۲ موضوع   ۱۰ دنبال کننده   ۰
اکبر نحوی
سياوش و سودابه (بررسي تطبيقي موارد مشابه در اساطير و ادبيات ملل)
اکبر نحوی علی امینی
PDF

عنوانسياوش و سودابه (بررسي تطبيقي موارد مشابه در اساطير و ادبيات ملل)

نویسندهاکبر نحوی, علی امینی

موضوعفرهنگ و تمدن/اسطوره و فرهنگ , پژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی