منبع   ۱۳ موضوع   ۹ دنبال کننده   ۰
عباس اقبال
398
268
PDF PDF
419
2265
PDF PDF
358
256
PDF PDF
388
427
PDF PDF
385
307
PDF PDF
378
278
PDF PDF
393
473
PDF PDF
483
417
PDF PDF
923
805
PDF PDF
746
591
PDF PDF

عنوانشد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار

مصححمحمد قزوینی, عباس اقبال

نویسندهمعین الدین ابوالقاسم جنید شیرازی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی , شرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه مجلس

تاریخ چاپ1328 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی از تاریخ تشکیل این سلسله تا مرگ سلطان سنجر (432 ـ 552)

نویسندهعباس اقبال

به کوششمحمد تقی دانش پژوه, یحیی ذکاء

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقاله‌ای تاریخی و انتقادی در باب نسخه نفثة المصدور تألیف نورالدین محمد منشی

نویسندهمحمد قزوینی

به کوششعباس اقبال

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه مجلس

تاریخ چاپ1308 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمضاف الی بدایع الازمان فی وقایع کرمان؛ شامل حوادث سنوات 602 ـ 612

مصححعباس اقبال

نویسندهحمیدالدین احمد بن حامد کرمانی ملقب به افضل کرمان

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه مجلس

تاریخ چاپ1331 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجمع التواریخ؛ در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال 1207 هجری قمری

مصححعباس اقبال

نویسندهمیرزا محمدخلیل مرعشی صفوی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانهجویات و هزلیات عبید زاکانی به انضمام مقاله‌ای عمیق و موشکافانه در طبیعت هجو از آناتولی لوناچارسکی

به کوششعباس اقبال

نویسندهعبید زاکانی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات ابن سینا

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندوره کامل بیست مقاله قزوینی جلد یک و دو

نویسندهمحمد قزوینی

به کوششعباس اقبال, ابراهیم پورداود

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دنیای کتاب

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی