منبع   ۱۳ موضوع   ۹ دنبال کننده   ۰
منصور رستگار فسایی
225
219
PDF PDF
571
300
PDF PDF
369
263
PDF PDF

عنوانبرگزیده داستان فرود سیاوش از شاهنامه فردوسی (با توضیحات لازم)

نویسندهمنصور رستگار فسایی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپشیراز

ناشرانتشارات دانشگاه پهلوی

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی