منبع   ۲۶ موضوع   ۱۲ دنبال کننده   ۰
علیرضا انوشیروانی

عنوانمعرفی و نقد مقاله: ضرورت چارچوب نظری و روش تحقیق در پژوهش‌های ادبیات تطبیقی

نویسندهعلیرضا انوشیروانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتأویل نشانه‌شناختی ساختارگرای شعر &

نویسندهعلیرضا انوشیروانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران , پژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر