منبع   ۲۴ موضوع   ۱۰ دنبال کننده   ۱
منوچهر ستوده
140
129
PDF PDF
410
281
PDF PDF
402
249
PDF PDF
548
489
PDF PDF
591
479
PDF PDF
432
291
PDF PDF
326
139
PDF PDF
493
271
PDF PDF
707
690
PDF PDF
1261
1156
PDF PDF
868
999
PDF PDF
976
689
PDF PDF
928
429
PDF PDF
1445
1187
PDF PDF
1045
1140
PDF PDF
839
901
PDF PDF

عنوانجغرافیای اصفهان (جغرافیای طبیعی و انسانی و آمار اصناف شهر)

به کوششمنوچهر ستوده

نویسندهمیرزا حسین خان پسر محمدابراهیم خان تحویلدار

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

استوناوند: دژی که سه هزار و هشتصد سال از عمر آن می‌گذرد
منوچهر ستوده محمد مهریار احمد کبیری
PDF

عنواناستوناوند: دژی که سه هزار و هشتصد سال از عمر آن می‌گذرد

نویسندهمنوچهر ستوده, محمد مهریار, احمد کبیری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی جهانگیری

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسفرنامه بنادر و جزایر ناشناخته خلیج فارس در زمان محمدشاه قاجار از 1250 تا 1264 قمری

مصححمنوچهر ستوده

نویسندهمهندسی ناشناخته

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

ناشرموسسه فرهنگی جهانگیری

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ خانی شامل حوادث چهل ساله گیلان از 880 تا 920 قمری

مترجممنوچهر ستوده

نویسندهعلی‌بن‌شمس‌الدین لاهیجی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ گیلان در وقایع سالهای 923-1038هجری قمری

مصححمنوچهر ستوده

نویسندهملا عبدالفتاح فومنی گیلانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتابه های حرم مطهر حضرت معصومه «س» و حظیره های اطراف آن

نویسندهمنوچهر ستوده

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپقم

ناشرانتشارات کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی(ره)

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

تاریخ بدخشان و تتمه تاریخ بدخشان در وقایع سال‌های 1068 ـ 1325 قمری
میرزا سنگ‌محمد بدخشی میرزا فضل‌علی بیک سرخ‌افسر
PDF

عنوانتاریخ بدخشان و تتمه تاریخ بدخشان در وقایع سال‌های 1068 ـ 1325 قمری

مصححمنوچهر ستوده

نویسندهمیرزا سنگ‌محمد بدخشی, میرزا فضل‌علی بیک سرخ‌افسر

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه فرهنگی جهانگیری

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ خانی؛ شامل حوادث چهل‌ساله گیلان از 880 تا 920 قمری

مصححمنوچهر ستوده

نویسندهعلی بن شمس‌الدین بن حاجی حسین لاهیجی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنوانمهمان نامه بخارا (تاریخ پادشاهی محمد شیبانی)

به کوششمنوچهر ستوده

مترجمفضل الله بن روزبهان خنجی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر