منبع   ۶ موضوع   ۸ دنبال کننده   ۰
توفیق سبحانی
355
353
PDF PDF
641
223
PDF PDF
894
545
PDF PDF
987
763
PDF PDF

عنوانمجالس سبعه (هفت خطابه)

مصححتوفیق سبحانی

نویسندهمولانا جلال الدین محمد بلخی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , مشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/آثار مولوی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان انتشارات کیهان

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیرت شیخ کبیر ابوعبدالله ابن خفیف شیرازی

به کوششتوفیق سبحانی

مترجمرکن الدین یحیی بن جنید شیرازی

مصححآنه ماری شیمل, . طاری

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بابک

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی به تاریخ ادب فارسی در شبه قاره هند

نویسندهتوفیق سبحانی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دبیرخانه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

شابک964 - 6371 - 42 - 6

زبانفارسی