157
نویسنده
1
موضوع
163
منبع
این بخش شامل کتبی می شود که حاوی گزارش هایی باشند از گردآوری و تهیه و تدوین اطلاعات و همچنین طبقه بندی این داده ها به روش ها و صورت های مختلف برحسب نتیجه ای که مورد نظر نویسنده باشد. کتاب هایی که به دلیل ارائه ی اطلاعات منظم و مدون درمجموعه ی فهرست ها قرار می گیرند.

عنوانکلید نقض و تعلیقات آن یا فهرست بعض مثالب النواصب و مقدمه و تعلیقات آن

نویسندهمیرجلال الدین حسینی ارموی

موضوعکلیات/فهارس

ناشرچاپخانه احمدی

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانقواعد فهرستنويسي‌ انگلوامريکن‌

نویسندهانجمن کتابداران آمریکا و دیگران...

مترجمرحمت‌الله‌ فتاحی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپمشهد

ناشرمعاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ملک - جلد چهارم (نسخه های فارسی از کلیات شوقی تا یوسف و زلیخا)
ایرج افشار محمدتقی دانش پژوه
PDF

عنوانفهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ملک - جلد چهارم (نسخه های فارسی از کلیات شوقی تا یوسف و زلیخا)

نویسندهایرج افشار, محمدتقی دانش پژوه

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه ملی ملک

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر