158
نویسنده
1
موضوع
129
منبع
این بخش به معرفی کتاب های آداب و رسوم تخصیص یافته است. آداب و رسوم ملت ها یکی از مظاهر فرهنگی، تمدنی و به تبع؛ ادبی هر سرزمین است. مجموعه ای است از اعتقادات، رسومات و اعمالی که ریشه در گذشته و تاریخ ملت ها و بوم ها دارند و یکی از بهترین شیوه ها برای انتقال مفاهیم و باورهای مردمان به صورت شفاهی و مکتوب می باشند. با رجوع به کتاب هایی که آداب و رسوم مردم و ملت ها را گردآوری کرده اند هماره می توانیم تصویری دقیق از ادبیات در دوران های مختلف و نقش آن در زندگی مردم و چگونگی وضعیت آن به دست آوریم.

عنوانضرب المثلها، کنایات و باورهای مردم گرگان (استرآباد قدیم)بخشی از فلکلور منطقه

نویسندهاسدالله معطوفی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات ایمان

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآداب و رسوم مردم سمنان (مثل‌ها، افسانه‌ها، لطیفه‌ها، باورهای عامه، حرف و فنون سنتی)

نویسندهمحمد احمدپناهی سمنانی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر