منبع   ۲۶ موضوع   ۱۵ دنبال کننده   ۰
حسن ذوالفقاری
549
104
PDF PDF

عنوانبررسي ساختار ارسال مثل (بحثي در ارسال مثل و تفاوت آن با برخي گونه‌ها و ساختارهاي مشابه آن)

نویسندهحسن ذوالفقاری

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم , پژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانموسي (ع) و شبان؛ نگاهي ساختاري به داستان موسي (ع) و شبان مثنوي، عناصر داستاني و ماخذ و نظاير آن

نویسندهحسن ذوالفقاری

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمتن‌شناسی عقایدالنّساء یا کلثوم‌ننه آقاجمال خوانساری (با تکیه بر باورها و آداب و رسوم، دین عامیانه، وضعیّت زنان)

نویسندهحسن ذوالفقاری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون , نثر/طنز نویسی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانطبقه‌بندي قصه/ داستان‌هاي سنتي فارسي (نقد و بررسي، شكل‌شناسي و گونه‌شناسي داستان‌هاي فارسي)

نویسندهحسن ذوالفقاری

موضوعپژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر