137
نویسنده
1
موضوع
75
منبع
معرفی منابعی در شناخت ادبیات کودک و زمینه ها و بنیادهای شناخت ادبیات کودک در این طبقه موضوعی انجام خواهد شد
پژوهش در ادبیات کودک
بررسي معناشناختي استعاره زمان در داستان‌هاي کودک به زبان فارسي (گروه‌هاي سني «الف»، «ب» و «ج»)
فرزان سجودی زهرا قنبری
PDF

عنوانبررسي معناشناختي استعاره زمان در داستان‌هاي کودک به زبان فارسي (گروه‌هاي سني «الف»، «ب» و «ج»)

نویسندهفرزان سجودی, زهرا قنبری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

بیان مشکلات روانشناختی کودکان در ادبیات ایرانی و اروپایی
زهرا اباذری الهه خسروی رشخوار
PDF

عنوانبیان مشکلات روانشناختی کودکان در ادبیات ایرانی و اروپایی

نویسندهزهرا اباذری, الهه خسروی رشخوار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر