148
نویسنده
1
موضوع
87
منبع
معرفی منابعی در شناخت ادبیات کودک و زمینه ها و بنیادهای شناخت ادبیات کودک در این طبقه موضوعی انجام خواهد شد
پژوهش در ادبیات کودک

عنوانگلچهر: چهره‌های معاصر ادبیات کودکان و نوجوانان (مصاحبه، زندگینامه و فهرست آثار)؛ کتاب اول: رضا رهگذر، مصطفی رحماندوست، فریدون عموزاده خلیلی

به کوششحسین حداد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشرقدیانی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبچه‌ها هم می‌توانند قصه بسازند؛ تجربه‌ای در آموزش قصه‌سازی و قصه‌نویسی به کودکان و نمونه‌ای از قصه‌های آنان

نویسندهاسماعیل همتی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکودکان و ادبیات رسمی ایران؛ بررسی جنبه‌های مختلف بازنویسی از ادبیات کلاسیک ایران برای کودکان و نوجوانان

نویسندهصدیقه هاشمی نسب

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشرسروش

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانانتخاب و انطباق منابع ادب فارسی برای تدوین کتاب‌های کودکان و نوجوانان

نویسندهمحمدجعفر محجوب

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه آزاد ایران

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر