159
نویسنده
1
موضوع
96
منبع
معرفی منابعی در شناخت ادبیات کودک و زمینه ها و بنیادهای شناخت ادبیات کودک در این طبقه موضوعی انجام خواهد شد
پژوهش در ادبیات کودک

عنواناز باب قرائت اطفال: خواندنی‌های بچه‌ها در مطبوعات پیش از مشروطه و انتشار نخستین نشریات کودکان

نویسندهسیدعلی کاشفی خوانساری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشرقدیانی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی به ادبیات کودکان قبل و بعد از انقلاب (جلد دوم): نقد آثار منصوره شریف‌زاده همراه با بررسی آثاری از جعفر ابراهیمی و .....

نویسندهرضا رهگذر

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشرحوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی به ادبیات کودکان قبل و بعد از انقلاب (جلد اول): با بررسی آثاری از صمد بهرنگی، علی میرزابیگی، مصطفی رحماندوست، فریدون عموزاده خلیلی، محمد میرکیانی و مهدی حجوانی

نویسندهرضا رهگذر

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشرحوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعروسک‌های خدا: نقدهایی درباره کتاب‌های کودک و نوجوان

نویسندهسیدعلی کاشفی خوانساری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپشیراز

ناشرنشر داستان‌سرا

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگلچهر: چهره‌های معاصر ادبیات کودکان و نوجوانان (مصاحبه، زندگینامه و فهرست آثار)؛ کتاب اول: رضا رهگذر، مصطفی رحماندوست، فریدون عموزاده خلیلی

به کوششحسین حداد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشرقدیانی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبچه‌ها هم می‌توانند قصه بسازند؛ تجربه‌ای در آموزش قصه‌سازی و قصه‌نویسی به کودکان و نمونه‌ای از قصه‌های آنان

نویسندهاسماعیل همتی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکودکان و ادبیات رسمی ایران؛ بررسی جنبه‌های مختلف بازنویسی از ادبیات کلاسیک ایران برای کودکان و نوجوانان

نویسندهصدیقه هاشمی نسب

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشرسروش

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر