6129dc76878fc.png

در بهشت شداد: یادداشتها و رهاوردهای سفر نیویورک؛ آمریکای متمدن، آمریکای متوحش

مکان چاپ: تهران ناشر: انتشارات اطلاعات تاریخ چاپ: ۱۳۷۰ هجری شمسی زبان: فارسی

جلال رفیع (متولد ۱۳۳۳) نویسنده، طنزپرداز و روزنامه‌نگار ایرانی است. موضوع این کتاب یادداشت‌هایی است که مؤلف درطول سفر خود به آمریکا به رشته تحریر درآورده است. اودراین کتاب ازخوب وبد جامعه آمریکا و درخصوص ویژگی‌های جامعه متمدن و وحشی آمریکا با زبانی طنز سخن گفته است. به گفته نویسنده این کتاب رهاورد سفر اوست؛ اما نه سفرنامه است و نه خاطرات و نه گزارشات، بلکه مجموعه‌ای است مانند سفر، باهمه تنوع وحتی تهوعی که گاه خاص سفر است و .... . مؤلف این اثر درباره یادداشت‌های این سفر می‌گوید: «باید بپذیریم سخن‌گفتن ازخوب وبد جامعه آمریکا درکشور ما کار فوق‌العاده حساس واحساس‌برانگیزی است ناچارطنز رابه کمک گرفته‌ام تاشاید توانسته باشم بدین ترتیب برخی حساسیت‌های منفی بی‌مورد و وقت‌تلف‌کنی را بکاهم».

منابع مشابه بیشتر ...

63beb735f3211.jpg

پستوی خاطرات ایرانی ها

محمد بابک نیا

منظور از گردآوری این مجموعه آگاهی از وضع و حال اکثر نیاکان زحمت کش و ستم کش و بردبارمان است که حدود سه هزار سال در این سرزمین عمر گذرانده و بارها و بارها با هزاران گونه سختی و فلاکت و جان کندن در حفظ و نگهداری آن کوشیده اند تا توانسته اند آن را به ما برسانند و ما نیز دریابیم که بازماندگان چه کسانی هستیم و چه امانتی را تحویل گرفته ایم و بنابر شرایط و اوضاع و احوال این روزگار چگونه آن را به آیندگان بسپاریم...

62b9aa492cf47.jpg

نثر فارسی معاصر (منتخباتی از بهترین آثار مورخین و محققین نامی ایران از صدر مشروطیت تا معاصر)

ایرج افشار

کتاب حاضر که با یادداشت استاد سعید نفیسی آغاز می شود و با نمونه ای از کارهای تحقیقی سخنور هنرشناس دکتر خانلری پایان می پذیرد مجموعه ایست مشتمل بر نمونه هایی از تحقیقات و تتبعات ادبی و تاریخی دانشمندان سی سال اخیر (کتاب در سال 1330 منتشر شده است) با عنوان نثر فارسی معاصر که منتخباتی از بهترین آثار مورخین و محققین نامی ایران از صدر مشروطیت تا معاصر را شامل میشود