17
نویسنده
1
موضوع
14
منبع
هنرهای تجسمی که به آن گاهی هنرهای بصری یا دیداری نیز گفته می‌شود، آن گروه از هنرهای مبتنی بر طرح است که مشخصاً حس بینایی را مخاطب قرار می‌دهند. هنرهایی چون: نقاشی، خوشنویسی، مجسمه‌سازی، طراحی، عکاسی، گرافیک، طراحی صنعتی، معماری و طراحی داخلی و همچنین هنرهای مشتق از آن‌ها از این دسته‌اند. در این بخش ما به معرفی متون ادبی-هنری با رویکرد هنرهای تجسمی می پردازیم.

عنوانصحافی سنتی ( مجموعه پانزده گفتار و کتابشناسی درباره وراقی، صحافی، وصالی، مجلدگری از یادگارهای هنر ایرانی و اسلامی)

به کوششایرج افشار

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعهنر/هنرهای تجسمی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفن عکاسی (شامل: اصول عکسبرداری، لوازم عکاسی، عکبرداری با دستگاههای جدید، ظهور و چاپ و آگراندیسمان، عکاسی رنگی)

نویسندهمهدی فرزان

موضوعهنر/هنرهای تجسمی

ناشرچاپخانه پیروز

تاریخ چاپ1332 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران (25-29 فروردین ماه 1378) - جلد نخست

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعهنر/هنرهای تجسمی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی