34
نویسنده
1
موضوع
40
منبع
کتاب شناسی شامل فهرستی از منابع (نوشتارهای علمي شامل: مقاله، کتاب، گزارش هاي علمي و پايان نامه ها) است كه به صورت مستقيم (منابع اصلي) و غير مستقيم (منابع فرعي) مربوط به يك موضوع يا موضوع یک پژوهش می باشند. در این بخش ما به معرفی و ارائه ی کتب مربوط به کتاب شناسی ادبی می پردازیم.

عنوانکتاب‌شناسی کتاب‌هاب نظری ادبیات تطبیقی در کشورهای عربی و ایران از آغاز تا سال 1391 هـ ش/ 2012 م

نویسندهحیدر خضری

موضوعکلیات/کتاب شناسی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران شناسی: نسخه شناسی و کتاب شناسی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/کتاب شناسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد ایران شناسی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر