49
نویسنده
1
موضوع
51
منبع
کتاب شناسی شامل فهرستی از منابع (نوشتارهای علمي شامل: مقاله، کتاب، گزارش هاي علمي و پايان نامه ها) است كه به صورت مستقيم (منابع اصلي) و غير مستقيم (منابع فرعي) مربوط به يك موضوع يا موضوع یک پژوهش می باشند. در این بخش ما به معرفی و ارائه ی کتب مربوط به کتاب شناسی ادبی می پردازیم.

عنوانکتابشناسی لرستان، معرفی مآخذ و منابع منتشره درباره لرستان

نویسندهغلامحسین حسین پناه

موضوعکلیات/کتاب شناسی

مکان چاپلرستان - خرم آباد

ناشراداره کل فرهنگ و هنر استان لرستان

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانثلاثه غساله؛ کتابشناسی آثار تألیف شده در بنگال بخش فارسی و عربی

مترجمعارف نوشاهی

نویسندهحکیم حبیب الرحمن

موضوعکلیات/کتاب شناسی

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر