74
نویسنده
1
موضوع
76
منبع
کتاب شناسی شامل فهرستی از منابع (نوشتارهای علمي شامل: مقاله، کتاب، گزارش هاي علمي و پايان نامه ها) است كه به صورت مستقيم (منابع اصلي) و غير مستقيم (منابع فرعي) مربوط به يك موضوع يا موضوع یک پژوهش می باشند. در این بخش ما به معرفی و ارائه ی کتب مربوط به کتاب شناسی ادبی می پردازیم.

عنوانکلیات کتابداری: با توجه به مسائل کشورهای در حال رشد

نویسندهف. جی. ب. هاچینگز

مترجمفخری ناظمی

موضوعکلیات/کتاب شناسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی مرکز خدمات کتابداری

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب شناسی تاریخ جدید و معاصر (فهرست منتخبی از ماخذ و منابع چاپی تاریخی برای مراجعه دانشجویان دانشگاه)

نویسندهحافظ فرمانفرمائیان

موضوعکلیات/کتاب شناسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات طهوری

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر