10
نویسنده
1
موضوع
8
منبع
معماری(به انگلیسی: Architecture) یا مهرازی، هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ هم‌آهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است.  معماری، طراحی و مهرازی بناها هماره در طول تاریخ بازتابی از وضعیت فکری-فرهنگی جوامع بوده اند، همچنین از این راه می توانیم نمایی از حرکت و چگونگی ادبیات و رابطه ی آن با علوم و دانش ها و فنون دیگر در اعصار مختلف ارائه دهیم.  ما در این بخش کتب مربوط به معماری و بناها را به فراخور ارتباط و پیوستگی با ادبیات ارائه خواهیم کرد.  
1237
1381
PDF PDF
سبک شناسی هنر معماری در سرزمین های اسلامی
جان هوگ هانری مارتن
PDF

عنوانسبک شناسی هنر معماری در سرزمین های اسلامی

مترجمپرویز ورجاوند

نویسندهجان هوگ, هانری مارتن

موضوعهنر/معماری و کتیبه ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

المنمنمات الایرانیة فی مخطوطات &amp
ل.ت. غوزالیان م. م. دیاکونوف
PDF

عنوانالمنمنمات الایرانیة فی مخطوطات &amp

نویسندهل.ت. غوزالیان, م. م. دیاکونوف

مصححریماء علاءالدین

موضوعهنر/معماری و کتیبه ها

مکان چاپسوریه/دمشق

ناشردار علاءالدین

تاریخ چاپ1998 میلادی

تیراژ1000

زبانعربی

عنوانتربت پاکان؛ آثار و بناهای قدیم محدوده ی کنونی دارالمومنین قم(جلددوم)

نویسندهحسین مدرسی طباطبائی

موضوعهنر/معماری و کتیبه ها

مکان چاپقم

ناشرمولف

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی