12
نویسنده
1
موضوع
11
منبع
دانشنامه یا دایرةالمعارف، مجموعه یا گردایه ی نوشتاری جامع و فشرده‌ای است که شامل اطلاعاتی درباره ی همه ی شاخه‌های دانش یا شاخه ی مشخصی از دانش است. دایرةالمعارف ها حاصل کوشش یک نویسنده یا زحمات گروهی نویسندگان است که به صورت تک جلدی یا چند جلدی منتشر می شوند و حاوی خلاصه ای مستند و قابل فهم از مجموع معارف بشری می باشند. دایرة المعارف ها ناظر به اطلاعات مکتوب و مصور در باب موضوعات گوناگون هستند. دانشنامه ها یا دایرةالمعارف­ ها می ­کوشند تا چشم­ انداز روشنی از دنیای دانش فراهم کنند. این دست از کتب، به زبانی ساده، تصویری کامل از یک موضوع، توصیفی از یک مکان جغرافیایی و یا اطلاعاتی مربوط به زندگینامه یک شخص نامی را در جهات مختلف فراهم می­ آورند و به مخاطبان ارائه می کنند. مطالب و موضوعات در دایرةالمعارف ها معمولاً بر حسب حروف الفبا تنظیم می ­شود. در این بخش به معرفی و ارائه ی دانشنامه ها و دایرةالمعارف ها می پردازیم.
2009
2463
PDF PDF