71
نویسنده
1
موضوع
58
منبع
این بخش دربردارنده منابعی است که به پژوهش در زبان های باستانی و دستورو تاریخ آنها می‌پردازد
زبان‌های باستانی

عنوانگذشته نقلی و بعید در سُغدی و شباهت آنها با برخی از گویش‌های ایرانی نو

مترجممیترا فریدی

نویسندهبدرالزمان قریب

موضوعدستور زبان/زبان‌های باستانی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفعل ماضي متعدي و ساخت ارگتيو در متن فارسي ميانه، سنسکريت و فارسي دادستان مينوي خرد

نویسندهسیف الله چنگیزی

موضوعدستور زبان/زبان‌های باستانی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاتی و هرزنی دو لهجه از زبان های باستان آذربایجان

نویسندهعبدالعلی کارنگ

موضوعدستور زبان/زبان‌های باستانی

مکان چاپتبریز

ناشربنگاه بازرگانی و مطبوعاتی واعظ پور

تاریخ چاپ1333 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر