2
نویسنده
1
موضوع
1
منبع
در این بخش به ارائه ی کتب نگاشته و منتشرشده در حوزه ی دستور زبان های دیگر می پردازیم.
بررسی سببی‌های ساخت‌واژی زبان روسی در گروه واژه‌های پایدار دارای حرف اضافه «от» و مشکلات مربوط به بیان آنها برای فارسی زبانان
میریلا احمدی شلیر ابراهیم شریفی
PDF

عنوانبررسی سببی‌های ساخت‌واژی زبان روسی در گروه واژه‌های پایدار دارای حرف اضافه «от» و مشکلات مربوط به بیان آنها برای فارسی زبانان

نویسندهمیریلا احمدی, شلیر ابراهیم شریفی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر/دیگر زبان‌ها

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی