18
نویسنده
1
موضوع
19
منبع
به اشعاری که در قالب یک دفتر با حجمی اغلب متوسط(مربوط به یک بازه ی زمانی از حیات شاعر) منتشر شده باشند دفتر شعر گفته می شود. در این بخش به معرفی این دفاتر اشعار، مربوط به دوران معاصر ادبیات فارسی خواهیم پرداخت.

عنواننغمه های جنون (شامل قسمتی از اشعار جاودانی عارف ربانی میرزا فرج الله فنائیان سنگسری)

نویسندهب. فنائیان

موضوعنظم/شعر معاصر/دفتر شعر

مکان چاپتهران

ناشرمبشر فنائیان

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی