کتاب "واژگان فارسی در زبانهای اروپایی" تاحد ممکن به امر مهم تبادل واژگانی و اشتقاق پرداخته است و مولف سعی نموده است با بررسی و فهرست تطبیقی و تحلیلی واژگانی که از زبان ادبیات فارسی در زبانهای اروپایی مستعمل است با ارائه توضیحات و ذکر معانی و تغییرات آوایی، جایگاه زبان فارسی و نقش آن را در زبانهای اروپایی نشان دهد تا پژوهندگان آگاهیهای لازم را کسب کنند و آموزندگان زبانهای خارجی نیز بتوانند از طریق مقایسه، ارتباط کلمات را کشف نمایند و گنجینه ارزشمندی از لغات متشابه را به راحتی دریابند. موضوع کتاب حاضر از موضوعات منحصربه فردی است که نویسندگان و مولفان محترم کمتر به آن توجه کرده اند؛ در حالیکه اهمیت موضوع ایجاب می کند به منظور شناساندن زبان فارسی به مقایسه آن با سایر زبانها اقدام شود.

منابع مشابه بیشتر ...

637cdce1ca62f.png

فرهنگ لغات ابتدایی: مخصوص کلاس‌های پنجم و ششم دبستان

م.ن. علمی

این کتاب دربرگیرنده لغاتی است که برای کودکان کلاس‌های پنجم و ششم دبستان فراهم آمده است. کتاب ترتیب الفبایی ندارد و ظاهراً بر اساس کتاب درسی همان زمان به نگارش درآمده است.

6315f92da6a22.png

فرهنگ واژه های هم‌صوت در زبان فارسی

خلیل پوربزرگی

یکی از مشکلات اساسی که در زبان فارسی وجود دارد، کلمه‌های هم‌تلفظ یا واژه‌های هم‌صوت است؛ برای مثال کلمه «باغی» به معنای سرکش و نافرمان و کلمه «باقی» به معنای پایدار و جاوید. این مسئله سبب به‌وجودآمدن غلط املایی می‌شود. با توجه به این نیاز در جامعه، نویسنده این کتاب را با عنوان «فرهنگ واژه‌های هم‌صوت» به نگارش درآورده است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

6315f8cdb2836.png

واژگان فارسی در زبانهای اروپایی

منیره احمدسلطانی

زبان فارسی به عنوان یکی از زبان‌های غنی و کهن دنیا، به لحاظ گستره واژگانی و توانایی‌های ترکیبی و ساختاری متفاوت، در ردیف زبان‌های مهم دنیا جای دارد و از ارزش شایانی در انتقال مفاهیم و معانی برخوردار است. این کتاب تا حد ممکن به امر مهم تبادل واژگانی و اشتقاق پرداخته و مؤلف کوشیده با بررسی و فهرست تطبیقی و تحلیلی واژگانی که از زبان فارسی در زبان‌های اروپایی مستعمل است، با ارائه توضیحات و ذکر معانی و تغییرات آوایی، جایگاه زبان فارسی و نقش آن در زبان‌های اروپایی را نشان دهد.

کلیات/فرهنگ ها
کتاب
5fd87f765e6a7.png

خاقانی شروانی؛ نقد و پژوهش با نمونه اشعار

منیره احمدسلطانی

خاقانی از معدود شاعران پارسی‌گویی است که غالبا به هنگام مدح ممدوح، ارزش‌ها و توانایی‌های خود را در سخن نیز از یاد نمی‌برد و آنها را به امیر مخاطب، خاطرنشان می‌کند و چه‌بسا که عمل خود را بسیار پرارج‌تر از نواخت سلطان می‌انگارد؛ حتی به کنایه به او می‌فهماند که قصاید مدحیه‌ای که برایت سروده‌ام، سزاوار سلطانی والامقام‌تر و بزرگ‌تر از توست. در این کتاب در بخش اول با عنوان نقد و پژوهش، ناهی به زندگی و آثار و اشعر خاقانی انداخته شده و در بخش دوم برخی از اشعار او همراه با توضیحات آورده شده است.

پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران
کتاب