از «فرهنگ فشرده علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی» استلاکینن، ترجمه و تدوین دکتر فاطمه اسدی کرگانی نه تنها برای ترجمه بلکه برای درک بسیاری از مفاهیم کتابداری و اطلاع رسانی و حتی آمادگی برای آزمون‌های کتابداری و اطلاع رسانی می‌توان استفاده کرد. این کتاب واژه‌ نامه‌ای است با ۳۰۰۰ اصطلاح در زمینه علوم کتابداری و اطلاع ‌رسانی. برای هر واژه، علاوه بر یک یا چند برابر فارسی، تعریفی کوتاه اما گویا نیز ارائه شده است. نمایه الفبایی همه اصطلاحات در پایان کتاب و نظام ارجاعی آن، بهره‌ گیری از این کتاب را تسهیل کرده است. ویژگی دیگر این واژه‌ نامه تفکیک اصطلاحات به ۶ زمینه موضوعی است: منابع اطلاعاتی، سازماندهی و بازیابی اطلاعات، رایانه و ارتباطات دوربرد، مدیریت منابع اطلاعاتی، روش پژوهش و نشر. نکته دیگری که بر اعتبار این اثر افزوده، این است که اصطلاحات، مورد نقد و بررسی متخصصان علوم اطلاع‌رسانی و کتابداری در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است. پدیدآورنده کتاب استلاکنین، مدرس دانشگاه، مشاور اطلاع‌رسانی در امر آموزش و دبیر کل اسبق اتحادیه بین‌المللی مراکز اسناد و اطلاع‌رسانی (فید) است. دکتر فاطمه اسدی کرگانی، عضو هیأت علمی و مدیر گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران این اثر را ترجمه و عبدالحسین آذرنگ، نویسنده، و مترجم و از متخصصان علم اطلاع‌رسانی مقابله و ویراستاری کرده است. تهیه این اثر مرجع به تمام کتابداران و کتابخانه‌‌ها توصیه می‌شود.

منابع مشابه بیشتر ...

65085cbd9c449.jpg

فرهنگ اصطلاحات روزنامه نگاری فارسی

مسعود برزین

فرهنگ اصطلاحات روزنامه نگاری دارای هفتصد مدخل است، که نویسنده با سال ها پژوهش و بررسی و کار از نزدیک در روزنامه ها و چاپخانه ها به دست آورده است و اگر حتّی آن طور که برزین آورده، تنها دربرگیرندۀ اصطلاحات روزنامه نگاری و نه چاپ است ( به غیر از برخی استثناها)، روزنامه نگاران و تاریخ نویسان مطبوعات می توانند به پیروی از گفتۀ گردآورنده:«مؤلّف، این فرهنگ را با تصوّر اینکه بدون عیب و نقص است، عرضه نمی دارم. بلکه به عنوان پیش نویسی تا در آینده بزرگترها و دانشمندان به رفع ایراداتش بپردازند» آن را بیش از دو هزار واژه یا مدخل رسانده و بر غنایش بیفزایند. در زیر واژه ها و اصطلاحاتی به گونۀ نمونه آورده می شود: آزادی مطبوعات، اجازۀ چاپ، ادارۀ کلّ مطبوعات، اسم مستعار، امضاء محفوظ، اوراق مقاله، بند، پاراگراف، پانویس، تحلیل، تیتر خبری، تیتر تبلیغی، حقوق روزنامه نگار، خبرساز، خبرهای کوتاه، خلاصه خبر، خودسانسوری، دیدگاه، روزنامۀ رسمی، رنگین نامه، زیرآبی، ژورنالیست، ژورنالیستی(نوع برخورد با مسائل روز) ، ژورنالیسم، سرهم بندی، سوال پیچ، سوق الجیشی ، شانتاژ، شعار، صفحۀ خوانندگان، صفحۀ سفید (کار روزنامه نگاران بر علیه جریان سانسور)، کارت های خبری، کاغذ اخبار، کامپوست، کلمه به کلمه، مدیر مسئول، مطبوعات زیرزمینی، مطبوعات مخفی، نمونه خوانی، ننگین نامه، وارونه جلوه دادن، وزین، ویرایش و ......