63c555fdd50c2.jpg

شکرستان: چند گفتا‌ر پیرامون‌ فرهنگ‌ ایران‌

مکان چاپ: تهران تاریخ چاپ: ۱۳۵۱ هجری شمسی زبان: فارسی

نویسنده کتاب در مقدمه در مورد کتاب اینگونه می گوید: ... در این دفتر دو چیز بیش از چیزهای دیگر به چشم می خورد: یکی روش و شیوه اندیشیدن یک جوان ایرانی در برهه یی از زمان، دوم، سیر و تحول معنوی یک انسان در راهی ویژه. در این دفتر بیشتر مقالاتی را آورده ام که جنبه پژوهشی دارند و چند گفتار زاییده احساس. آنچه صد در صد زاییده احساس است، سزاوار سرزنش و خورده گیری نیست – اما مقالات پژوهشی – که دست کم – در پدید آمدن آنها دعوی ژرف بینی و خرد انگاری شده است، باید مورد نقد و انتقاد واقع شود و در این زمینه هرگونه عیبجویی و خورده گیری و انتقاد را – اگرچه از روی غرض باشد – می پذیرم زیرا باور دارم هر اثری تا در کوره انتقاد تافته و پالوده نگردد ارج و بهایش نمودار نمیشود...

منابع مشابه بیشتر ...

63d92dae10458.jpg

پژوهش های ایرانی (جلد دوم)

جمعی از نویسندگان

پژوهش های ایرانی دربرگیرنده مقاله های کوتاه و متعددی است که در حوزه مطالعات ایرانی و تحقیق و بررسی در فرهنگ و به ویژه پیشینه دانش در ایران نگاشته شده اند و برخی از آنها کتاب های منتشر نشده ای هستند که نویسندگان آنها برای نخستین بار و به دلیل نظرسنجی و ازریابی افکار عمومی و نقد و بررسی آثار خود، ابتدا چکیده ای از آنرا در این مجموعه منتشر می نمایند. پزوهش های ایرانی می تواند دامنه وسیعی از علوم گوناگون اما مرتبط با ایران شناسی را در بر گرفته و از لحاظ جغرافیایی، مرزهای سیاسی امروزی را نادیده بگیرد و گستره پژوهش را در میان همه مردمان سرزمین های ایرانی زبان و ایرانی تبار بپراکند. اما بی تردید در این میان جایی برای تعصب های قومی و اندیشه های جدایی طلبانه باقی نخواهد ماند. دفتر حاضر جلد دوم از این مجموعه دو جلدی است

63d92ccab66cb.jpg

پژوهش های ایرانی (جلد اول)

جمعی از نویسندگان

پژوهش های ایرانی دربرگیرنده مقاله های کوتاه و متعددی است که در حوزه مطالعات ایرانی و تحقیق و بررسی در فرهنگ و به ویژه پیشینه دانش در ایران نگاشته شده اند و برخی از آنها کتاب های منتشر نشده ای هستند که نویسندگان آنها برای نخستین بار و به دلیل نظرسنجی و ازریابی افکار عمومی و نقد و بررسی آثار خود، ابتدا چکیده ای از آنرا در این مجموعه منتشر می نمایند. پزوهش های ایرانی می تواند دامنه وسیعی از علوم گوناگون اما مرتبط با ایران شناسی را در بر گرفته و از لحاظ جغرافیایی، مرزهای سیاسی امروزی را نادیده بگیرد و گستره پژوهش را در میان همه مردمان سرزمین های ایرانی زبان و ایرانی تبار بپراکند. اما بی تردید در این میان جایی برای تعصب های قومی و اندیشه های جدایی طلبانه باقی نخواهد ماند. دفتر حاضر جلد اول از این مجموعه دو جلدی است

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

62e1433f8c04d.jpg

زمینه فرهنگ و تمدن ایران - دفتر یکم (نگاهی به اساطیر)

علیقلی محمودی بختیاری

دفتر اول : نگاهی به: عصر اسطوره آن اندازه كه از افسانه‌ها برمی آيد، كوروش از كشورگشايانی بوده است كه بيشتر از هر كشورگشای ديگر او را دوست می داشته‌اند، و پايه‌های سلطنت و پادشاهی خود را بر بخشندگی و خوی نيكو قرار داده بوده است. دشمنان وی از نرمی و گذشت او آگاه بودند، و به همين جهت در جنگ با كوروش مانند كسی نبودند كه با نيروی نوميدی می جنگد و می داند چاره‌ای نيست جز اينكه بكشد يا خود كشته شود. پيش از اين- بنا به روايت هرودوت- دانستيم كه چگونه كرزوس را از سوختن درميان هيزمهای افروخته رهانيد و بزرگش داشت و او را از رايزنان خود ساخت؛ نيز از بخشندگی و نيكی رفتار او با يهوديان سخن گفتيم. يكي از اركان سياست و حكومت وی آن بود كه، برای ملل و اقوام مختلفی كه اجزای امپراطوری او را تشكيل می دادند، به آزادی عقيده دينی و عبادت معتقد بود؛ اين خود می رساند كه بر اصل اول حكومت كردن بر مردم آگاهی داشت و می دانست كه دين از دولت نيرومندتر است. به همين جهت است كه وی هرگز شهرها را غارت نمی كرد و معابد را ويران نمی ساخت، بلكه نسبت به خدايان ملل مغلوب به چشم احترام می نگريست و برای نگاهداری پرستشگاهها و آرامگاههای ‌خدايان، از خود، كمك مالی نيز می كرد. حتی مردم بابل، كه در برابر او سخت ايستادگي كرده بودند، در آن هنگام كه احترام وی را نسبت به معابد و خدايان خويش ديدند، بگرمی برگرد او جمع شدند و مقدم او را پذيرفتند. هر وقت سرزمينی را می گشود كه جهانگشای ديگری پيش از وی به آنجا نرفته بود، با كمال تقوا و ورع، قربانيهایی به خدايان محل تقديم می كرد؛ مانند ناپلئون، همه اديان را قبول داشت و ميان آنها فرقی نمی گذاشت؛ و با مرحمتی بيش از ناپلئون به تكريم همه خدايان می پرداخت...

پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی
کتاب
60229280b328f.jpg

کورش در بابل

علیقلی محمودی بختیاری

نویسنده کتاب علیقلی محمودی بختیاری سرزمین بابل و پیشینه آنرا از نوشته‌های معتبر و آنچه خود دریافته، فراهم کرده است و سپس پیشینه قوم یهود و گرفتاری آنان و آزادیشان بدست کورش را بطور بسیار خلاصه به نگارش درآورده است. کتاب در آبان ماه 1346 در چاپخانه دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.

پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی
کتاب

Fatal error: Uncaught CDbException: EFtpComponent is inactive and cannot perform any FTP operations. in /var/www/vhosts/eliteraturebook.com/httpdocs/protected/components/YMFtpComponent.php:157 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/eliteraturebook.com/httpdocs/protected/components/YMFtpComponent.php(638): YMFtpComponent->close() #1 [internal function]: YMFtpComponent->__destruct() #2 {main} thrown in /var/www/vhosts/eliteraturebook.com/httpdocs/protected/components/YMFtpComponent.php on line 157