محمد اقبال لاهوری یا علامه اقبال ؛ شاعر، فیلسوف، سیاست‌مدار و متفکر مسلمان پاکستانی بود، که اشعار زیادی نیز به زبانهای فارسی و اردو سروده‌است. اقبال نخستین کسی بود که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان هند مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد. اقبال در این کشور به طور رسمی «شاعر ملی» خوانده می‌شود. اقبال یکی از نامورترین و سرشناس‌ترین شاعرپارسی‌گوی غیرایرانی در ایران است که نظیر شاعر بزرگی همانند بیدل دهلوی پذیرش ویژه‌ای در ایران یافته‌است. از کل ۱۲ هزار بیت شعری که توسط اقبال سروده شده‌است ۷ هزار بیت آن فارسی است. شریعتی در جائی وی را ایرانی‌ترین خارجی و شیعه‌ترین سنی خطاب کرده‌است. زبان و ادب فارسی تنها به یک مرز و بوم محدود نیست بلکه گستردگی و عظمت آن‌چنان است که پا از این محدوده فراتر گذاشته و باعث شده است تا شاعران پارسی‌گویی در خارج از ایران هم رشد کنند. شاعرانی مثل «اقبال لاهوری» از پاکستان، «بیدل دهنوی» از هندوستان و ... اقبال لاهوری یکی از شعرای نوگرایی است که نه تنها در سبک و ساختار بلکه از نظر محتوای سیاسی و اجتماعی و عرفانی اشعار بدیع و باطراواتی به زبان فارسی سروده‌است. عشق لاهوری به ادبیات و فرهنگ و اندیشه‌های فارسی در دیوان اشعارش نمایان است. این کتاب شامل مجلدات: اسرار و رموز، زبور عجم، جاویدنامه، پیام مشرق، مثنوی پس چه باید کرد، ارمغان حجاز.

منابع مشابه بیشتر ...

65d6041bdcb94.jpg

مثنوی اندرزنامه

رجاء اصفهانی

مثنوی اندرزنامه اثر طبع میرزا علی خلیلیان متخلص به رجاء اصفهانی است که در سال 1354 چاپ شده است.

65d4c2133b987.jpg

قدرشناسی انجمنهای ادبی پایتخت از فعالیت ها و خدمات ادبی فرات

انجمن های ادبی پایتخت

شورای انجمنهای ادبی پایتخت که هدفی جز اعتلای ادب سرفراز ایران ندارد نسبت به کسانی که در راه این مقصد مقدس از دل و جان میکوشند و در زمره سرایندگان و نویسندگان ارجمند میهن قرار دارند از هیچگونه تقدیر دریغ نمی ورزند. امید است مراسمی که برای قدرشناسی از فعالیت های ادبی شاعر برجسته و کهنسال آقای عباس فرات برپا می شود موجب معرفی این سراینده و آثار شیوا و دلنشین او و تشویق شاعران به آفرینش آثار تازه گردد. مسئولان انجمنهای ادبی پایتخت برای بزرگداشت فرات با اعانت وزارت فرهنگ و هنر مجلسی را آراسته و این مختصر را درباره مقام ادبی او نگاشتند و شمه ای از آثارش را چاپ و به علاقمندان شعر فارسی اهدا کردند.