20417
نویسنده
110
موضوع
17674
منبع

عنوانارج‌نامه ایرج‌: به پاس نیم قرن سوابق درخشان فرهنگی و دانشگاهی استاد ایرج افشار - جلد اول

نویسندهمحسن باقرزاده

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات توس

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانیادداشت های سپهسالار تنکابنی (محمد ولیخان تنکابنی)

به کوششمحمود تفضلی

نویسندهعبدالصمد خلعت‌بری

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات نوین

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر