Wisdom of sa adi یا حکمت سعدی کتابی است با موضوع بوستان و گلستان که به زبان انگلیسی ترجمه شده است. گردآورنده و مترجم این اثر محمدکاظم کامران می باشد و در سال 1382 منتشر شده است

منابع مشابه بیشتر ...

6405e0ba2b8b3.jpg

واژه نامه غزلهای حافظ

حسین خدیوجم

سالهای سال است ایرانیان، پیرو جوان و خرد و کلان هر آنگاه که مشکلی یا غمی دارند، عزیزی در سفر، امر خیری در پیش یا قصد انجام کاری، از دیوان حافظ استشاره می‌کنند و بدان تفال می‌زنند.متاسفانه در بین عامه مردم و گاه در میان دانش آموزان و دانشجویان چه بسیار بوده و هستند که حافظ را می‌خوانند، ولی در فهم پاره ای کلمات و مفاهیم آن در می مانند و منبعی که آنان را در حل مشکل یاری کند وجود ندارد و برای همگان هم امکان دسترسی به مآخذ گوناگون و عمده یا مراجعه به حافظ شناسان و حافظ فهمان نیست و جای فرهنگی اختصاصی که بتواند مددکار این خوانندگان باشد خالی بود. کتاب حاضر به همت و کوشش شخصی تهیه شده که به قول خود، از اوان کودکی و نوجوانی با قرآن و بوستان سعدی و دیوان حافظ آشنا و مانوس بوده است و طی مراجعه به ماخذ گوناگون و مسافرت به بلاد مختلف و مطالعه در آثار فرهنگی و اسلامی، حاصل یادداشتهای خود را در اختیار خوانندگان قرار داده است.

6405d71a670f2.jpg

فرهنگ آرایه های ادبی (بیان) در شاهنامه فردوسی (شامل: ترکیب ها و عبارت های کنایی، استعاری، مجازی، اغراق و ...)

پوراندخت برومند

این فرهنگ متضمن ترکیب‌ها و عبارات کنایی، استعاری، مجازی، اغراق و نظایر آن در شاهنامه فردوسی است که براساس پژوهش و گردآوری از نسخ مختلف (مسکو، ژول مول، و خالقی مطلق) و به ترتیب حروف الفبا درج گردیده است .برای هر ترکیب نمونه‌ای از اشعار شاهنامه، همراه با درج شماره بیت براساس چاپ مسکو، فراهم آمده است .بحث آغازین کتاب حاوی نکاتی است درباره آرایه‌های ادبی در شاهنامه فردوسی .


Fatal error: Uncaught CDbException: EFtpComponent is inactive and cannot perform any FTP operations. in /var/www/vhosts/eliteraturebook.com/httpdocs/protected/components/YMFtpComponent.php:157 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/eliteraturebook.com/httpdocs/protected/components/YMFtpComponent.php(638): YMFtpComponent->close() #1 [internal function]: YMFtpComponent->__destruct() #2 {main} thrown in /var/www/vhosts/eliteraturebook.com/httpdocs/protected/components/YMFtpComponent.php on line 157