علیرغم کوشش فراوان و روزافزونی که جغرافیدانان و علاقه مندان به جغرافیا در نشر مطالب و برداشت های جدید از این علم به عمل می آورند در بازار نشر کتابهای فارسی کمبود فراوانی در زمینه مسائل مربوط به جغرافیا مشاهده می شود، در صورتی که دانش افزایی معلمان و دبیران جغرافیا و استفاده مداوم آنان از مطالب جدید از اهمیت والایی برخوردار است و نیز دانشجویان جغرافیا و علوم وابسته نیازمند اطلاع از آخرین پیشرفتها و تحولات این علم می باشند. پیداست با کمبود مطالب ترجمه شده افراد مذکور ناگزیرند خود منابع خارجی را که اکثرا به زبان انگلیسی می باشند، یافته و احتیاج روزافزون خویش را از این طریق رفع نمایند. عنایت به همین نکته لزوم وجود یک "فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی" را هویدا می سازد و نگارنده نیز از ابتدای تحصیل خود در رشته جغرافیا به این نیاز پی برد و در جهت رفع آن اقدام به جمع آوری برخی لغات و اصطلاحات نمود و این امر تا آنجا دنبال گردید که تعداد فیشهای تهیه شده در زمینه اصطلاحات جغرافیایی از حد گنجایش در یک کتاب گذشت. چون زمینه تحصیلی نگارنده جغرافیای طبیعی بود، در جهت تدوین "فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی طبیعی" جمع آوری اصطلاحات دنبال گردید. برای تهیه این فرهنگنامه به کتب متعددی به زبانهای فارسی و انگلیسی مراجعه شده است و ارائه لیستی از کتب که در این امر مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر آنکه به اطاله کلام می انجامد.

منابع مشابه بیشتر ...

65085cbd9c449.jpg

فرهنگ اصطلاحات روزنامه نگاری فارسی

مسعود برزین

فرهنگ اصطلاحات روزنامه نگاری دارای هفتصد مدخل است، که نویسنده با سال ها پژوهش و بررسی و کار از نزدیک در روزنامه ها و چاپخانه ها به دست آورده است و اگر حتّی آن طور که برزین آورده، تنها دربرگیرندۀ اصطلاحات روزنامه نگاری و نه چاپ است ( به غیر از برخی استثناها)، روزنامه نگاران و تاریخ نویسان مطبوعات می توانند به پیروی از گفتۀ گردآورنده:«مؤلّف، این فرهنگ را با تصوّر اینکه بدون عیب و نقص است، عرضه نمی دارم. بلکه به عنوان پیش نویسی تا در آینده بزرگترها و دانشمندان به رفع ایراداتش بپردازند» آن را بیش از دو هزار واژه یا مدخل رسانده و بر غنایش بیفزایند. در زیر واژه ها و اصطلاحاتی به گونۀ نمونه آورده می شود: آزادی مطبوعات، اجازۀ چاپ، ادارۀ کلّ مطبوعات، اسم مستعار، امضاء محفوظ، اوراق مقاله، بند، پاراگراف، پانویس، تحلیل، تیتر خبری، تیتر تبلیغی، حقوق روزنامه نگار، خبرساز، خبرهای کوتاه، خلاصه خبر، خودسانسوری، دیدگاه، روزنامۀ رسمی، رنگین نامه، زیرآبی، ژورنالیست، ژورنالیستی(نوع برخورد با مسائل روز) ، ژورنالیسم، سرهم بندی، سوال پیچ، سوق الجیشی ، شانتاژ، شعار، صفحۀ خوانندگان، صفحۀ سفید (کار روزنامه نگاران بر علیه جریان سانسور)، کارت های خبری، کاغذ اخبار، کامپوست، کلمه به کلمه، مدیر مسئول، مطبوعات زیرزمینی، مطبوعات مخفی، نمونه خوانی، ننگین نامه، وارونه جلوه دادن، وزین، ویرایش و ......