آفرین لاهوری مشهور به شاه ‎فقیرالله از شاعران پاکستانی قرن دوازدهم قمری بود. وی سه مثنوی به نام راز و نیاز، انبان معرفت، ابجد فکر و تعدادی قصیده و غزل نوشته که در مجموع با عنوان کلیات آفرین گردآوری شده است. بیشتر اشعار او دینی و مذهبی هستند.

منابع مشابه بیشتر ...

65d6041bdcb94.jpg

مثنوی اندرزنامه

رجاء اصفهانی

مثنوی اندرزنامه اثر طبع میرزا علی خلیلیان متخلص به رجاء اصفهانی است که در سال 1354 چاپ شده است.

65d4c2133b987.jpg

قدرشناسی انجمنهای ادبی پایتخت از فعالیت ها و خدمات ادبی فرات

انجمن های ادبی پایتخت

شورای انجمنهای ادبی پایتخت که هدفی جز اعتلای ادب سرفراز ایران ندارد نسبت به کسانی که در راه این مقصد مقدس از دل و جان میکوشند و در زمره سرایندگان و نویسندگان ارجمند میهن قرار دارند از هیچگونه تقدیر دریغ نمی ورزند. امید است مراسمی که برای قدرشناسی از فعالیت های ادبی شاعر برجسته و کهنسال آقای عباس فرات برپا می شود موجب معرفی این سراینده و آثار شیوا و دلنشین او و تشویق شاعران به آفرینش آثار تازه گردد. مسئولان انجمنهای ادبی پایتخت برای بزرگداشت فرات با اعانت وزارت فرهنگ و هنر مجلسی را آراسته و این مختصر را درباره مقام ادبی او نگاشتند و شمه ای از آثارش را چاپ و به علاقمندان شعر فارسی اهدا کردند.