صنایع اروپا در گذشته و حال همیشه در کشور ایران مورد علاقه عموم بوده و هموطنان ما که بگفته اروپاییها طبعا صنعتگر و هنرمندند در همان زمانی که در خاک ایران بزرگترین شاهکارهای صنعتی را در رشته معماری و نقاشی و سایر صنایع مربوط به این دو رشته به وجود آورده اند از مشاهده آثار صنایع ملل دیگر مشرق یا مغرب نیز لذت می برده اند. چون راجع به تاریخ صنایع یونان و روم بیش و کم مطالعاتی در ایران شده است به نظر اینجانب چنین رسید که مطلب را از بعد از انقراض امپراطوری روم یعنی از دوره رمان شروع کنیم. در حقیقت صنعت رمان و گتیک مجموع کاملی از صنایع اروپا است که در زمان معین با جمع کردن باقیمانده های صنایع غرب و شرق به صورت نوینی بوجود آمده و پس از رسیدن به کمال طبیعی خود مانند سایر صنایع راه زوال پیش گرفته و جای خود را به صنایع جوان تری داده است. در این دوره صنعت معماری به عنوان صنعت اصلی معمول و متداول و صنایع حجاری و نقاشی تابع صنعت معماری بوده است به این معنی که عموما مجسمه ها یا شیشه های رنگین یا نقوش برجسته و تابلوهای نقاشی برای تزئین ابنیه مذهبی ساخته میشده. بنابراین قسمت مهم مطالعات ما مربوط به ساختمان های مذهبی اروپا در قرون وسطی خواهد بود...

منابع مشابه بیشتر ...

642d51718ac70.jpg

جهانگردان مسلمان در دوره میانی

زکی محمدحسن

در گسترة علوم، «جغرافیا» یکی از دانش‌هایی است که دوره‌های مختلفی را گذرانده و تکامل یافته که در این تکامل، دانشمندان مسلمان نقش قابل توجه و ستایشی داشته‌اند. بسیاری از دانشمندان مسلمان، در تمامی قلمرو اسلام و فراتر از آن به سفر پرداخته و دیده‌های خویش را به ثبت رسانده و از این راه، به پیشرفت علم جغرافی کمک نموده‌اند. در این کتاب، بر معرفی جهانگردان مسلمان، در دوره‌های میانی همت گمارده شده که از آن میان، می‌توان ابن وهب قریشی؛ ابودلف؛ یعقوبی؛ استخری؛ ابوریحان بیرونی؛ ناصرخسرو؛ ابن جبیر؛ یاقوت حموی؛ عبداللطیف بغدادی؛ و ابن بطوطه را نام برد.

640363632054a.jpg

نفوذ ایران در تمدن اروپا در قرون وسطی (ترجمه سخنرانی پروفسور استیون رانسی مان استاد دانشگاه استانبول در انجمن فرهنگی ایران و انگلیس)

استیون رانسیمان

روز سه شنبه چهارم مهرماه 1323 آقای پرفسور استیون رانسیمان در انجمن فرهنگی ایران و انگلیس در باب نفوذ ایران در تمدن اروپا در قرون وسطی سخنرانی کردند. پرفسور نامبرده از دانشگاه کمبریج باخذ دو گواهی نامه لیسانس نائل آمده و از سال 1927 تا 1938 عضویت پیوسته ترینی تی کالج را داشته و از سال 1932 تا 1938 در دانشگاه کمبریج دانشیار بودهاست. در هنگامی که پرفسور رانسیمان در دانشگاه کمبریج بودند مرحوم پرفسور ادوارد براون که بسیاری از خاورشناسان و دیگر دانشمندان مرهون تشویقات وی در ایرانشناسی بوده اند ذوق ایشان را نسبت به ایران برانگیخته و از آن پس همواره به تحقیق و استقصا در آثار هنری این سرزمین پرداخته اند... پس از پایان سخنرانی پرفسور رانسیمان بانو لامبتن ضمن تشکر از سخنران اظهار داشتند "سخنرانی پرفسور رانسیمان توجه شنوندگان را به مسائل مربوط به تاثیر اجتماعات در یکدیگر جلب کرده است زیرا ایشان نشان دادند که سرچشمه ذوق هنرمندان بیزانتن را در بسیاری از افکار و نقشه ها باید در خاور جستجو کرد. سخنرانی ایشان این نکته را آشکار ساخت که اهمیت تاریخ هنرهای زیبای دوره ساسانی بیشتر در تاثیری است که آن هنرها در صنایع ظریفه بیزانتن داشته است"

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

58c444cad8b34.jpg

تمدن ایرانی

در کتاب تمدن ایرانی مقالات چند تن از خاورشناسان فرانسوی گردآوری شده است که هر یک از این مقالات خلاصه ای از تاریخ یک دوره یا ناحیه را ارائه می دهند. این مقالات کوتاه هستند تا درک آنها آسان تر باشد ولی در عین حال عمیق و معتبر نیز هستند. پس از پیشگفتاری از هانری ماسه و درآمدی از رنه گروسه این مقالات در ده فصل با عناوین: کلیات راجع به جغرافیای ایران، اصول ثابت تاریخ ایران، ایران قدیم و هخامنشی ها، ایران در زمان سلوکیها و اشکانیها، ایران ساسانی، ایران مسلمان از قرن اول تا دهم هجری، از سلسله صفوی تا سلسله پهلوی، کلیاتی از تاریخ افغانستان تا دوره اسلام، افغانستان از اسلام به بعد و ایران خارجی تدوین شده اند. چاپ دوم تمدن ایرانی با ترجمه دکتر عیسی بهنام در سال 1346 توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

فرهنگ و تمدن پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی
کتاب
588e7a25b6db3.jpg

باستان شناسی ایران باستان

تمدن ایران مرهون مردمی است که در این سرزمین زندگی کرده ‌اند و در تعامل با جغرافیا و نظام طبیعی حاکم بر آن، تاریخ، فرهنگ وتمدن ایرانی را پدید آورده اند. در ایران باستان دولت های ماد تا ساسانی بر نواحی مختلف ایران حکومت کردند. در قرن بیستم میلادی ایران یکی از مناطق مورد توجه برای کاوش های باستان شناسان به شمار می آمد. کتاب پیش رو به قلم لوئی واندنبرگ بلژیکی و حاوی اطلاعات مربوط به کاوش های باستان شناسی در ایران تا زمان تالیف کتاب یعنی سال 1958 می باشد. گیلان و مازندران، گرگان یا استرآباد، خراسان و سیستان، بلوچستان و کرمان، لارستان، فارس، خوزستان، لرستان، کردستان، آذربایجان و عراق عجم نواحی جغرافیایی هستند که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته اند و تصاویر مربوط به این اکتشافات نیمه دوم کتاب را تشکیل می دهند. چاپ دوم باستان شناسی ایران باستان که منبع مفیدی برای علاقمندان به فرهنگ و هنر ایرانی است، با مقدمه ای از رومان گیرشمن در سال 1348 توسط انتشارات دانشگاه دوم منتشر شد.

هنر/مطالعات عمومی
کتاب