در مجموعه حاضر، 1250نفر از نخبگان سیاسی، اقتصادی، نظامی، علمی فرهنگی، مذهبی، ادبی هنری منطقه خاورمیانه معرفی شده‌اند .محدوده تاریخی گزینش شخصیت‌ها، از حدود اوایل ربع چهارم قرن نوزدهم (1875) به بعد تعیین شده است .درباره هر شخصیت این اطلاعات فراهم آمده است :نام و نام خانوادگی و بعضا عنوان علمی، اجتماعی و حرفه‌ای، تاریخ و محل تولد، شغل و یا حرفه کنونی، میزان تحصیلات، رشته یا رشته‌های تحصیلی و محل تحصیلات عالی، سوابق مسئولیت اداری، اجتماعی و حرفه‌ای با ذکر تاریخ مربوط به هر مورد و دوره، ماموریت‌ها و مسافرت‌ها با ذکر تاریخ و نام کشورها و سازمان‌ها، ذکر تحولات زندگی اجتماعی و سیاسی گروهی از افراد و ارتباط آنها با تحولات کشور متبوع وی یا منطقه، فهرست آثار، ذکر نشان‌ها و مدال‌های اعطا شده و توضیحاتی درباره زندگی و قابلیت‌های شخصیت معرفی شده .کتاب با جدول نشانه‌های اختصاری، مقدمه ناشر و مقدمه پدیدآورنده آغاز می‌شود و با کتاب شناسی به پایان می‌رسد .

منابع مشابه بیشتر ...

66129eb0517c1.jpg

هشام بن حکم (پاسدار ایدئولوژی اسلام)

محمد محمدی اشتهاردی

هشام بن حَکَم متکلم شیعی قرن دوم قمری و از اصحاب امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) بود. روایاتی از امامان شیعه در مدح هشام نقل شده و بسیاری از دانشمندان شیعه او را ستایش کرده‌اند. علاوه بر این برخی از اهل سنت نیز او را به لحاظ علمی ستوده‌اند که وجود و حضور هشام در جلسات علمی یحیی‌ بن خالد برمکی به عنوان رئیس انجمن یا ناظر و داور و دریافت هدیه از جانب هارون الرشید گواه بر آن است.

660e920253dd9.jpg

پنجاه سال خدمت در ایران

میس جین الیزابت دولیتل

این کتاب را انجمن فارغ التحصیلان مدرسه آمریکایی برای آگاهی بیشتر علاقمندان به خدمت و زندگی میس جین الیزابت دولیتل در طول اقامت پنجاه ساله اش در ایران منتشر کرده است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

61bf4c8ef3743.jpg

کتابشناسی موضوعی خلیج فارس (فارسی و عربی، کتابها، مقاله ها، رساله ها، اسناد و مدارک)

بیژن اسدی

هدف کتابشناسی حاضر گردآوری مشخصات بیشترین اطلاعات و مدارک مربوط به مباحث مختلف خلیج فارس، اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی، تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، کشتیرانی و سایر مباحث علمی منطقه به طور عام و نیز مسائل کشورهای همجوار آن به طور خاص به زبان فارسی و عربی است. به عبارت دیگر منابع و اسناد و مدارک مربوط به کلیه مسائل خلیج فارس و در تمام زمینه ها گردآوری شده است. کشورهای همجوار خلیج فارس هشت کشور: امارات عربی متحده، ایران، بحرین، عراق، عربستان سعودی،عمان، قطر و کویت هستند که این خلیج را با سرزمینهای خود محصور و مشخص کرده اند. در راه نیل اه هدف: گردآوری بیشترین اطلاعات و مدارک، مربوط به خلیج فارس از نظر زمانی، موضوع، و شکل مدارک، و نیز محل کسب اطلاعات، محدودیت خاصی را در نظر گرفته نشده است. این کتابشناسی شامل مشخصات حدود 475 کتاب فارسی، 600 کتاب عربی، 130 رساله تحصیلی فارسی و عربی، 2250 مقاله، گزارش علمی و اداری، سند و مدرک، جزو های درسی، نقشه، سخنرانی، کنفرانس و سمینار فارسی و عربی و جمعه 3455 منبع است که بر اساس موضوعی و با توجه به تنوع مسائل منطقه، طبقه بندی شده اند. ضمنا حدود 900 منبع فارسی و عربی نیز با توجه به محتوای موضوعی در برخی قسمت ها تکرار شده اند. دوره تاریخ نشر منابع گردآوری شده در این مجموعه، از آغاز نشر تا پایان سال 1367 را شامل می شود....

کلیات/کتاب شناسی
کتاب