فرهنگ شناخته ایران، تاریخ فرهنگ سازان نام آور و سرشناس، چه سر آمدان آزاده و مردم دوست و حقیقت جوی و چه متملقان و دروغ پردازان و شاعران دلقک و فرومایه گدا چشم است. اما سر گذشت فرهنگی خود مردم، عامه ناس، چه در ایران و چه در اقاصی جهان اسلام که وسعت تمام داشت و مردم رنگارنگی از اقوام و ملل گوناگون در سراسر ش جمع آمده بودند و در کنار هم می‌زیستند، تا آنجا که میدانم به صورتی منظم و جامع، هنوز نوشته نشده است و آنچه در زمینه «شناخت کم و کیف گذران مردم در ایران و در جهان اسلام که چه سان زیستند، بر چه بودند و بر ایشان چه رفت» تألیف یافته و به اطلاعمان رسیده است، بسیار اندک است. این مردم چه می‌گفته‌اند و به چه می‌اندیشیده‌اند؟ بی گمان همه، سراسر فرهنگی سرشناسان را، اگر هم به درکش نائل می‌آمدند، نمی‌پذیرفته‌اند و از قبول و احتمال آن به لطایف الحیل تن می‌زده‌اند و بنابراین در مقابل فرهنگی رسمی، فرهنگی دیگر، که ادبیات و فرهنگی «مقاومت» نامیده شده، نضج می‌گرفته است. و گاه نیز بزرگان فرهنگی، سخن از زبان آنان می‌گفته‌اند و در نتیجه بازگو کننده خواستها و آرمانهای مردم بوده‌اند و مردم هم احساس می‌کرده‌اند که با ایشان همدلی و همدمی دارند.

منابع مشابه بیشتر ...

64809a29caa6c.jpg

هفتاد سخن - جلد دوم

پرویز ناتل خانلری

مجلد دوم کتاب هفتاد سخن با نام ویژه فرهنگ و اجتماع حاوی یک مقدمه و 51 گفتار متنوع، توضیح‌گر مقولاتی است که بیشتر با ملیت، فرهنگ، سیاست، خط و شیوه های نگارش و اصلاح آن، اقتباس های زبانی و کلامی، گویش های محلی، واژه سازی و واژه گزینی، چگونگی کاربرد واژگان بیگانه، پیوند لفظ و معنی، روش تدریس قواعد زبان فارسی، مطالعات ایرانی، کوشش های فرهنگی، شیوه های تحقیق و ... پیوند دارند. استاد خانلری، خود در مقدمه این مجلد می‌گوید: "این مقالات که در چند جلد جداگانه منتشر می‌شود، شامل مطالب گوناگونی است که بعضی با اوضاع کشور و جریان حوادث سیاسی و اجتماعی آن ایام مربوط است و بعضی دیگر اندیشه های کلی درباره اموری است که مورد ابتلای جامعه ماست و هنوز موجود و درخور تامل است". دید تحلیلی – انتقادی استاد خانلری در این مجموعه، در کنار ثمره های عینی و مشخص، الگویی نیز هست برای نوخواهی و نوسازی جامعه و فرهنگ در همه حوزه های نظری آن امید که این مجموعه سودمند پیکارگران و دانش‌پژوهانی افتد که میان در سالم سازی فرهنگ و اجتماع بسته‌اند.

63ac2ffbafcb2.jpg

جنبش های دینی ایرانی در قرنهای دوم و سوم هجری

غلامحسین صدیقی

تحقیق درباره تاریخ ایران پیش از اسلام و در بدو ورود آن با مشکل اساسی کمبود منابع روبرو است و همین منابع محدود نیز نگاهی صرفا روایی دارند. در میان آثاری که به بررسی موضوع مذکور می‌پردازند کتاب «جنبش‌های دینی ایرانی در قرن‌های دوم و سوم هجری» نوشته دکتر غلام‌حسین صدیقی از کتب تحلیلی است که نگاهی جامعه‌شناختی به فضای دینی پیش و پس از اسلام در ایران را با محور جنبش‌های دینی بر اساس تحقیقی تاریخی ارائه می‌کند.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

612b2e7c74458.png

درباره فرهنگ

جلال ستاری

این کتاب دربرگیرنده پنج نوشتار از جلال ستاری در حوزه فرهنگ و هویت فرهنگی است. عناوین نوشتارها بدین ترتیب است: علل غایی توسعه فرهنگ، کیفیت زندگی و هویت انسان؛ از ونیز تا هلسینکی؛ نخستین مجمع وزرای فرهنگ کشورهای آسیایی؛ سیاست‌های کمک به آفرینش هنری؛ ضرورت شناخت هویت فرهنگی.

فرهنگ و تمدن/اسطوره و فرهنگ
کتاب
60f2cadb472b7.png

پژوهشی در قصه یونس و ماهی

جلال ستاری

داستان یونس و ماهی و در کام ماهی شدن او، آکنده از شگفتی‌هایی است که اغلب آنها را به‌آسانی نمی‌توان تفسیر و تبیین کرد و همچون هر داستان اسطوره‌وش، محتوایی سرشار دارد و غنای آن گویی پایان‌ناپذیر است. سرگذشتی است متحمل معناها و تعبیرهای گوناگون که همواره ممکن است با دیدی نو تفسیر و در واقع تأویل شود. این کتاب کوششی است در این راه. قصه‌هایی چون قصه یونس، پاره‌هایی جدایی‌ناپذیر و ماندگار از فرهنگ بشریت‌اند و این کتاب آهنگ آن دارد که به سطوحی ژرف‌تر از ظاهر این داستان‌ها راه پیدا کرده و با کندوکاو در نکته‌ها و اشارات و تلمیحات آنها و نیز تاریخچه و پیشینه‌شان، معنا و پیام رمزی و باطنی نهفته در آنها را تا حد امکان آشکار کند.

پژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی
کتاب