ایرانیان در گستره فرهنگ و دانش، سابقه ای طولانی دارند. آنان با تلاش های خستگی ناپذیر، گذشته درخشانی را آفریدند و در فرهنگ انسانی، نقش عمده ای ایفا کردند. وزش نسیم آزادی بخش اسلام بر ایران و تلاقی دو فرهنگ ایرانی و اسلامی مناسبات دین و فرهنگ را به همراه داشت و ثمرات میمون و مبارکی برای بشر به بار آورد. این فرهنگ ایرانی-اسلامی پویا، غنی و گسترده بود، به طوری که مرزهای جغرافیایی را درنوردیدند و در شمال آفریقا هند و حتی اروپا راه یافت. بررسی این مناسبات و چگونگی خدمات متقابل ایران و اسلام ازبایسته های پژوهشی روزگار ماست. از همین رو دبیرخانه "دین پژوهان" با دعوت از متفکران و اندیشوران، غوررسی در این موضوع را وجه همت خویش قرار داد و در سلسله مقاله هایی که اینک پیش روی شماست زوایای این مهم را کاوید...

منابع مشابه بیشتر ...

65e72aa9b304b.jpg

کتاب و کتابخانه در اسلام (مجموعه مقالات)

کاظم مدیرشانه چی

مجموعه حاضر چهارده مقاله از استاد کاظم مدیرشانه چی است. بعضی از این مقالات در زمان انتشار برای فارسی زبانان تازگی و اهمیت بیشتری از این زمان داشته است، زیرا آن زمان درباره کتابخانه های اسلامی یا بعض عناوین این مقالات مستقلا مقاله یا کتابی به فارسی وجود نداشت و آنچه در مطاوی کتابها چون کتاب شریف (النقض) یا در تاریخ ادبیات فارسی یا کتب شرح حال علما و امثال آن آمده بود به اجمال و بدون ترتیب زمانی و تاثیر و تاثر هریک از دیگری ذکر شده که خوشبختانه در این باره بعدا کتابهایی مستقلا و یا از عربی به فارسی انتشار یافت که از لحاظ جامعیت و دیگر جهات چون دسته بندی کتابخانه ها به: عمومی و خصوصی و در بخش نخست "عمومی" به مساجد و مدارس و خانقاه ها و در بخش دوم "شخصی" به کتابخانه های امرا، وزرا، علما، و ...، قابل توجه و حاوی اطلاعات مهمی در این راستا است. منتهی هیچ نوشته ای نیست که واجد همه اطلاعات باشد. به علاوه که همه منابع در دست همه نویسندگان نبوده و نیست...

65b8ec0fedfb0.jpg

بینش اسلامی و پدیده های جغرافیایی (مقدمه ای بر جغرافیای کشورهای اسلامی)

عباس سعیدی رضوانی

در این‌ کتاب‌ نخست‌ مؤلّف‌ چکیده‌ای‌ از جغرافیای‌ پیش‌ از اسلام‌ را به‌ منظورمقایسه‌ با جهان‌ بعد از اسلام‌ ارائه‌ کرده‌ و به‌ ارزیابی‌ نیروی‌ ذاتی‌ و توان‌ایدئولوژی‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌ پرداخته‌ است‌. وی‌ سپس‌ مقوله‌هایی‌ چون‌مسجد، مدرسه‌، کتابخانه‌، مراکز علمی‌، رصدخانه‌، بیمارستان‌... و نیز بافت‌شهرهای‌ اسلامی‌، نفوذ بینش‌ اسلامی‌، بوم‌شناسی‌، نهاد وقف‌ به‌ منزله‌ یک‌ اهرم عمرانی‌ و فراگیری‌ِ هنر اسلامی‌ را مورد توجّه‌ قرار داده‌ است‌. در پایان‌، فراز ونشیب‌ و شدّت‌ و ضعف‌، توان‌ بینش‌ اسلامی‌ در خلق‌ پدیده‌های‌ جغرافیایی‌ وپی‌ جویی‌ِ علل‌ و عوامل‌ آن‌ به‌ طور گذرا مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

6613ebd54fc03.jpg

اسنادی از مطبوعات و احزاب دوره رضاشاه

جمعی از نویسندگان

اسناد کتاب حاضر بیانگر جو محدود و بسته حاکم بر مطبوعات و احزاب دوره رضاشاه است، متعلق به بایگانی وزارت دربار و ریاست وزرای دوره پهلوی اول است. قسمت اول اسناد این کتاب به مطبوعات و قسمت دوم به احزاب اختصاص داده شده است. در قسمت مطبوعات بخش اول اسناد عمدتا شامل مکاتبات مدیران مطبوعات با عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه در خصوص درخواست رفع سانسور یا توقیف از نشریه خود و یا ابراز وفاداری نسبت به دستگاه حاکمه است. بخش دوم مربوط به انتشار روزنامه های پیکار و نهضت در برلن و اقدامات دولت ایران در جلوگیری از انتشار این روزنامه ها و ممانعت از ورود نسخ آن ها به ایران و سایر کشورهاست. قسمت احزاب نیز که بخشی کوچک از اسناد این مجموعه را به خود اختصاص داده، دربرگیرنده اسناد وزارت دربار در فاصله سال های 1304 تا 1311 ه.ش است.

کلیات/تاریخ ایران
کتاب
65e488b53602d.jpg

سریر سخن: مجموعه مقالات دومین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی

جمعی از نویسندگان

این مجموعه دربرگیرنده‌ی 65 مقاله‌ی دومین همایش پژوهش‌های ادبی است. این همایش در سال 1381 به همت مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی و دانشگاه الزهرا برگزار گردید. مقالات عرضه شده در این مجموعه "زبان و ادبیات ایران باستان"، "ادبیات فارسی کلاسیک"، "ادبیات معاصر"، "زیباشناسی و بلاغت"، "نقد ادبی و ادبیات تطبیقی"، "زبان و ادبیات فارسی در خارج از مرزها"، "مطالعات زبان‌شناسی".

کلیات/مجموعه مقالات
کتاب