6667178d2adc6.jpg

يافته‌ هاي‌ ايرانشناسي‌ در روماني‌ ( مجموعه‌ مقالات‌ )

مکان چاپ: تهران ناشر: نشر تاریخ ایران تاریخ چاپ: ۱۳۷۰ هجری شمسی زبان: فارسی

دکتر ویورل باجاکو استاد زبان فارسی دانشگاه بخارست در طول حیات علمی خویش همواره سعی در شناساندن ایران و ادب فارسی به مردم رومانی داشته و در این راه چه از نظر انتشار کتابها و مقالات و چه از لحاظ آموزش زبان فارسی دمی فارغ نبود. کتاب حاضر مجموعه تعدادی از مقالات دکتر باجاکو است که در طول سالهای گذشته برای مجلات ادبی ایران ارسال کرده و در مجلات مختلف از جمله سخن، هنر و مردم، آینده، دانشکده ادبیات.. به چاپ رسیده اند. وی در این مقالات سعی دارد که رابطه فرهنگی و تاریخی ایران و رومانی را در طی قرون گذشته به خوانندگان فارسی زبان بشناساند و بر این نکته تاکید دارد که این دو سرزمین با وجود بعد مسافت به وجوه مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط بوده اند.آنچه در این مقالات به چشم می خورد گذشته از دقت علمی و دستیابی به منابع دست اول شیفتگی وی به فرهنگ ایرانی و ادب فارسی است...

منابع مشابه بیشتر ...

666d906b5f527.jpg

برگ سبز (بزرگداشت نامه دکتر آنه لیزه قهرمان)

جمعی از نویسندگان

مطالب این کتاب که به مناسبت بزرگداشت خانم((آنه‌لیزه(قهرمان))) فراهم آمده شامل مقالاتی است در زمینه زبان و ادبیات فارسی و آلمانی .افزون بر آن برخی مطالب نیز گفتاری است درباره روابط فرهنگی ایران و آلمان .کتاب حاضر در دو بخش به زبان فارسی و آلمانی به چاپ رسیده است .شایان ذکر است خانم آنه‌لیزه (قهرمان) پس از پایان تحصیلات عالی در آلمان، در ایران به کار تدریس و تحقیق پرداخت و طی آن آثاری در زمینه زبان و ادبیات آلمانی پدید آورد، همچنین چند رمان فارسی را به زبان آلمانی ترجمه نمود .

666b03b3e9963.jpg

قند پارسی (نمونه هايی از نثر فصيح نويسندگان اسلامی)

محمدرضا اسفندیاری

قند پارسی، چنانکه عنوان فرعی آن گویاست، دربردارنده نمونه هایی از نثر فصیح نویسندگان اسلامی است. انگیزه این قلمزن از فراهم کردن این کتاب همان نبودن و لازم بودن آن است. روشنتر بگوییم که اینک کتابهای متعددی در دست و برای درس است که مشتمل است بر نمونه هایی از نثر فصیح نویسندگان معاصر، اما در این کتابها نمونه ای از نثر فصیح نویسندگان اسلامی نیامده است. از این رو، و نیز به دلایل دیگری که گفته خواهد شد، نگارنده بر ان شد که عهده دار گردآوری نمونه های نثر فصیح نویسندگان اسلامی شود که حاصل آن کتاب حاضر است.