فرهنگ اصطلاحات انگلیسی-فارسی تالیف فرهاد ثریا و سهیلا آریابد در سال 1370 توسط انتشارات علمی منتشر شده است.

منابع مشابه بیشتر ...

6669a4a58c225.jpg

دایره المعارف مصور زرین - جلد چهارم

غلامرضا طباطبائی مجد

كتاب دایره‌المعارف مصور زرین برگرفته از موضوع های : موسیقی، سینما، تئاتر، ورزش، ریاضیات، نجوم، فیزیك، شیمی، فنون ادبی، مكاتبات نقاشی، فهرست اختراعات و اكتشافات، فهرست برندگان جوایز نوبل و اسكار، آثار تاریخی ایران و جهان، مسائل جغرافیای سیاسی و اقتصادی، نویسندگان، شاعران، سیاستمداران و نظایر آن .این موضوعات بر اساس الفبای فارسی تدوین شده و با تصاویر متعددی همراه است.

6669a3a817d94.jpg

دایره المعارف مصور زرین - جلد سوم

غلامرضا طباطبایی مجد

كتاب دایره‌المعارف مصور زرین برگرفته از موضوع های : موسیقی، سینما، تئاتر، ورزش، ریاضیات، نجوم، فیزیك، شیمی، فنون ادبی، مكاتبات نقاشی، فهرست اختراعات و اكتشافات، فهرست برندگان جوایز نوبل و اسكار، آثار تاریخی ایران و جهان، مسائل جغرافیای سیاسی و اقتصادی، نویسندگان، شاعران، سیاستمداران و نظایر آن .این موضوعات بر اساس الفبای فارسی تدوین شده و با تصاویر متعددی همراه است.