نویسنده در این کتاب پس از ذکر تاریخ مختصری از ادبیات منظوم خور و بیابانک، تعدادی از شاعران این خطه را معرفی نموده، سپس نمونه‌هایی از اشعار آنها فراهم آورده است .در پایان نیز اشعاری به گویش خوری همراه آوانگاری و ترجمه فارسی به طبع رسیده است .

منابع مشابه بیشتر ...

65d75485ebd35.jpg

تذکره مشاهیر کاکوری

مولوی حافظ محمدعلی حیدر علوی کاکوری

تذکره مشاهیر کاکوری در مورد شرح حال علما و شعرای هند است که شاعران به زبان اردو، فارسی و عربی شعر سروده اند

65d6041bdcb94.jpg

مثنوی اندرزنامه

رجاء اصفهانی

مثنوی اندرزنامه اثر طبع میرزا علی خلیلیان متخلص به رجاء اصفهانی است که در سال 1354 چاپ شده است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

60eaf187d7a80.png

بر ساحل کویر نمک

عبدالکریم حکمت یغمایی

عبدالکریم حکمت یغمایی سخن‌سرای بافضیلت و محقق دانشمند (1328 ـ 1399) بود. او در حوزۀ مردم‌شناسی و پژوهش‌های محلی منطقۀ خور و بیابانک پژوهشگری نام‌آور و کم‌نظیر بود. او تحقیقات تاریخی و جغرافیایی و مردم‌شناسی خود را در باب نواحی کویر مرکزی ایران از حدود پنجاه سال پیش که در دانشگاه اصفهان رشتۀ جغرافیا می‌خواند، شروع کرد و تا واپسین روزهای زندگی ادامه داد. این کتاب او کوششی است در شناساندن روستاهای کرانه جنوبی کویر نمک و مردم‌ سخن‌کوش آن با نگاه به مسائل مختلف طبیعی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... .

پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی
کتاب
5992c4d7afbb4.png

ذوالریاستین فضل بن سهل وزیر ایرانی مأمون

عبدالکریم حکمت یغمایی

نیاکان خاندان برمکی تولیت بزرگ‌ترین معبد بودایی بلخ را داشتند که این معبد «نوبهار بلخ» نام داشت. برمکیان پس از ورود به دستگاه خلافت هارون دست ایرانیان را در امور حکومتی باز گذاشتند و بیشتر کارها را به دست آنها سپردند و خاندان‌های اصیل ایرانی را در کارها به یاری گرفتند. یکی از این خاندان‌ها «خاندان سهل» است. فضل سهل و حسن سهل به وسیله برمکیان به دربار هارون راه یافتند و پس از مرگ او در دستگاه خلافت مأمون رخنه کردند و به وزارت او رسیدند. فضل که خود سبب پیروزی مأمون بر امین شده بود، هنگامی که به وزارت او رسید، چنان کارها را قبضه کرد که به گفته عبدالجلیل رازی در کتاب «النقض» «توقسع فضل کردی و مهر او نهادی و بر درم و دینار نام ذوالریاستین بودی». در این کتاب سرگذشت این مرد ایرانی آمده است.

شرح حال/تک نگاری
کتاب