کتاب دریا سروده شاعر خوب گیلانی مرتضی نوربخش است که توسط ایشان در سال 1375 گردآوری و منتشر شده است.

منابع مشابه بیشتر ...

66589a29cd99a.jpg

منتخبی از اشعار اکبر اوحدی همدانی

اکبر اوحدی همدانی

کتاب حاضر منتخبی از مجموعه اشعار اکبر اوحدی همدانی است که در سال 1349 منتشر شده است

66437f302f3c6.jpg

مکتب پروانه: مجموعه شعری از مرحوم محمدعلی متصدی زاده زرندی (عبقری)

محمدعلی متصدی زاده زرندی (عبقری)

مجموعه حاضر (مکتب پروانه) بخش کوچکی از اشعار مرحوم محمدعلی متصدی زاده زرندی (عبقری) است که به مناسبت اولین سالگرد رحلت ایشان در سال 1374 انتشار یافت.