20464
نویسنده
110
موضوع
17721
منبع

عنواناشعار معروف گویندگان آنها، روایتهای گوناگون-حکایتهای مربوط به آنها

نویسندهضیاالدین سجادی

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

ناشرشرکت انتشاراتی پاژنگ

تاریخ چاپ۱۳۷۴ هجری شمسی

زبانفارسی