6661b4ba5365f.jpg

زنان بنام در تاریخ ایران - جلد اول (از آغاز تا انقراض ساسانیان)

مکان چاپ: تهران ناشر: قصیده سرا تاریخ چاپ: ۱۳۸۱ هجری شمسی زبان: فارسی

در جلد اول این مجموعه زنان نام‌آور ایرانی، از عهد باستان تا دوره انقراض ساسانیان معرفی شده‌اند. برخی از این زنان عبارت‌اند از: ماندانا، سپاکو، آریان، اسپارترا، آتوسا، مروئه، رخسان، اباکیش، فدیمه، پارمیس، آمی تیس، ساندوسه، مانیا، رکسانه، ایندوک، برسین، آپامه، رینا، رودگون، رام بهشت، انوشه دخت، آذر ناهید، نرسی دختک، پوران و آزرمیدخت. گفتنی است در کتاب، فراوان به روایات هرودت، دیاکونوف، کتزیاس، و گزنفون استناد می‌شود. پایان کتاب شامل "گاه شناسی " است که در آن محدوده تقریبی تاریخ حیات هر یک از شخصیت‌های تاریخی متن، تعیین شده است.

منابع مشابه بیشتر ...

666d99fde2490.jpg

یادنامه دکتر محسن هشترودی

هادی سودبخش

در این کتاب مقالات، خاطرات و نوشته‌هایی در معرفی دکتر محسن هشترودی با این عناوین به طبع رسیده است" :گاهشمار زندگی پروفسور محسن هشترودی/ محمد ابراهیم اعلائی"، "گام به گام و آرام با شعر معاصر/ منوچهر آتشی"، "دکتر هشترودی، فرزانه زمان و یگانه دوران/ حسن حاج سید جوادی"، "خاطراتی از استاد هشترودی/ احمد حقانی"، "راز توسعه نیافتگی/ محمد سرشته"، "هشترودی و فصلی از جنبش دانشجویی ایران/ هادی سودبخش"، "چهره اجتماعی استاد هشترودی/ احمد شرف‌الدینی"، "مسیر ناپیوسته تکامل ریاضیات و مقام ریاضیات ایرانی/ پرویز شهریاری"، "روش‌های کلیدی و نتایج باور نکردنی در ریاضیات/ امیرعلی شهنی کرم‌زاده"، "ریاضیات کلید راه توسعه/ رضا صدوقی"، "دکتر هشترودی یگانه آموزگار من/ عباس صدوقی"، "نظریه پردازی علمی و حل مسائل اقتصادی در جامعه ایران/ حسین عظیمی"، "در راستای ادای دین به استاد هشترودی/ عبدالحسین مصحفی "و "علوم شناختی/ مهران مهاجر ."در بخشی از کتاب چهار مقاله از دکتر هشترودی با این عناوین درج شده است1 : تاثیر علوم در ادبیات و هنر، 2 اندیشه علمی، 3 نمونه‌بندی ریاضی، 4 مقدمه‌ای بر یک کتاب فلسفی .

666d9664bcee8.jpg

تاریخ ادبیات ایران (در دوره صفویه تا عصر حاضر)

ادوارد براون

تاريخ ادبيات ایران از صفويه تا عصر حاضر، اثر ادوارد براون، بررسى ادبيات ایران از صفويه تا عصرحاضر مى‌باشد كه به زبان انگليسى و قبل از سال 1926م، نوشته شده است. این اثر توسط دکتر بهرام مقدادی به زبان فارسی ترجمه شده و تحشیه و تعلیق آن نیز توسط دکتر ضیاءالدین سجادی و دکتر عبدالحسین نوائی صورت گرفته است. كتاب «تاريخ ادبيات ایران»، حاصل سى سال كوشش، تحقيق و مطالعه مداوم نویسنده است و در چهار جلد نوشته شده است كه جلد چهارم آن (جلد حاضر)، سلسله‌هاى صفويه، قاجاريه و اوايل پهلوى را در بر مى‌گيرد. نویسنده، هدف خويش را از تدوين و تأليف كتاب، اين‌گونه بيان مى‌دارد: «ساليان دراز مرا آرزو اين بود كه حديث كاميابى‌هاى معنوى و ادبى ایرانیان را بنويسم. يكى از مورخين در تاريخ انگلستان كتابى دارد كه درخور اعلى درجه ستايش است؛ نام آن داستان‌نويس، «گرين» و عنوان كتاب نفيسش، «تاريخ مختصر انگليس» است. نگارنده نيز دل در اين راه بسته بود كه سرگذشت ایران را اندكى به همان اسلوب بپردازد... كتاب‌هاى فراوانى درباره ایران نوشته‌اند، لكن تا امروز كمتر كسى را آن همت بوده است كه داستان بسيار دل‌انگيز اين كشور پهناور را به‌نحو جامع و درعين‌حال، بالنسبه موجز و مختصر به رشته تحرير درآورد. در مقدمه محقق، توضيحات مفيد و مفصلى پيرامون نویسنده و كتاب وى، داده شده است. در مقدمه نویسنده نيز به زحمات وى و اهميت و ارزش كتابش، اشاره شده است. متن اصلى كتاب، شامل سه بخش و ده فصل مى‌باشد كه بخش اول آن، از فصل اول تا پنجم، تحت عنوان «نكات عمده تاريخ ایران در قرن اخير»، بخش دوم، از فصل پنجم تا فصل هشتم با عنوان «شعر فارسی در چهار قرن اخير» و بخش سوم، از فصل هشتم تا دهم با عنوان «نثر فارسی در چهار قرن اخير» مطرح گرديده است

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

64e364253ac91.jpg

فرهنگ مشتقات مصادر فارسی - جلد 4

کامیاب خلیلی

جلد چهارم از فرهنگ مشتقات مصادر فارسی متضمن مصدرهایی است که با حروف ج، چ، ح و خ آغاز می‌شوند .در هر مدخل، علاوه بر معانی و مشتقات مصدرها، متونی که مصدر مورد نظر در آن به کار رفته نیز اشتقاق‌های مختلف آن معرفی می‌شود . همچنین هر مصدر با نموداری از مشتقات آن همراه است .

کلیات/فرهنگ ها
کتاب
64e3629f6210a.jpg

فرهنگ مشتقات مصادر فارسی - جلد 2

کامیاب خلیلی

جلد دوم و سوم از((فرهنگ مشتقات مصادر فارسی)) متضمن مصدرهایی است که با حروف((الف)) و ((ب)) (در جلد اول) و ((ب)) و ((ت)) (در جلد دوم) آغاز می‌گردند . شیوه تدوین کتاب بدین صورت است که هر مصدر با گونه به کار رفته در منبع مورد نظر ذکر می‌شود، همچنین نموداری از اشتقاق مصادر اعم از اسم مصدر و انواع صفت‌های برگرفته از آن به طبع می‌رسد .

کلیات/فرهنگ ها
کتاب