موضوع کتاب بیاد استاد مجموعه مقالات و اشعاریست بیاد استاد عبدالرحمن فرامرزی که در سال 1351 به کوشش رحیم سعیدی منتشر شده است.

منابع مشابه بیشتر ...

656895d4a2632.jpg

سپیده

علی صدارت

اشعار این مجموعه کسی است که هیچگاه متظاهر به شاعری نبوده و اصراری در نشر آثار خود نداشته است. شعر را برای دل خود سروده و آنرا وسیله ای برای بیان احساسات و تسکین رنجهای درونی خود دانسته است...

655f61986dcbe.jpg

چاووشی

کریم رحمانیان حقیقی

شاعر در مقدمه در مورد موضوع این مجموعه اشعار اینچنین می گوید: مجموعه حاضر زمزمه و ناله ایست که در زمانها و مکانهای مختلف نگاشته شده و پاره ای از آنها به سالیانی ارتباط دارد که دود بود و ابر، خمیازه بود و خرناسه، که البته هنوز این زمین پیر، منزه از تاریکی و سیاهی نیست. من نیز در این رابطه، ضمن تشریح دود و تاریکی و دعوت به نور و روشنایی و گاه آسمان را بی ستاره و تار و زمانی آبی و نقره باران می بینید به همین خاطر است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

55fa726f75158.PNG

زبان مطبوعات

کتاب حاضر به بررسی و گزارش فرآیند روزنامه نگاری و مطبوعات در ایران می پردازد. در هر یک از قسمت های کتاب وظایف نویسندگان، خبرنگاران و روزنامه نگاران را در قالب روزنامه توضیح و تشریح می نماید. فرامرزی تلاش کرده تا خوانندگان را از هر قشر و صنفی با هر مقدار معلومات و اطلاعات با روند روزنامه نگاری آشنا کند و نیز اصول روزنامه نگاری را برای خوانندگان کتابش معرفی کند. از لابلای عنوان های فهرست کتاب می توان تعریف دقیق تری از محتوای کتاب به دست داد؛ برخی از سرفصل های کتاب عبارت اند از: تاریخ انتشار اولین روزنامه و مجله های فارسی در ایران و خارج، انواع مطبوعات، عنوان یا تیتر، نقش مطبوعات در حیات اجتماعی، مطبوعات و حکومت، نویسنده اجتماعی، به سبک مطبوعات ولی نه به زبان مطبوعات، ارزش قلم، پاسخی چند به آقای کسروی، احترام قلم، اصلاح اخلاق، امتیاز زبان مطبوعات و... . حاصل تلاش عبدالرحمان فرامرزی فراهم آمدن یکی از نخستین پژوهش ها درباره ی روزنامه نگاری در ایران است. این کتاب در سال 1349 توسط انتشارات ابن سینا منتشر شده است.

پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی
کتاب