13682
نویسنده
102
موضوع
10852
منبع
در این بخش تازه ترین منابع بارگذاری‌شده روی سایت بدون توجه به نوع منبع (کتاب یا مقاله) و نیز موضوع منبع و به ترتیب زمان بارگذاری نشان داده خواهد شد. برای دیدن موضوعات مختلف به درختواره موضوعات در سایت مراجعه کنید. نیز میتوانید از فیلترهای درنظرگرفته‌شده در همین صفحه (الفبایی، نوع فایل، زبان و نوع منبع) برای دیدن بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید.
همه

عنواناصطلاحات و ضرب‌المثل‌های عمده زبان فرانسه با ترجمه فارسی

نویسندهم. نفیسی جزایری

موضوعکلیات/فرهنگ ها , فرهنگ و تمدن/امثال و حکم

مکان چاپتهران

ناشربانک ملی ایران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی فرهنگی ـ اجتماعی زورخانه‌های تهران
مجید مقتدری محمدرضا مسعود نوری نائینی
PDF

عنوانبررسی فرهنگی ـ اجتماعی زورخانه‌های تهران

به کوششمجید مقتدری, محمدرضا مسعود نوری نائینی

موضوعفرهنگ و تمدن/اسطوره و فرهنگ

مکان چاپتهران

ناشرشورای عالی فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسرنوشت اسفناک زبان فارسی؛ انتقادی بر فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی تألیف سیدصادق گوهرین

نویسندهم. هنریار

موضوعپژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات محمدعلی علمی

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزفره؛ تاریخ و جغرافیا، شرح حال علما و شعرا، آداب و رسوم

نویسندهمحمدحسن رجایی زفره ای

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپاصفهان

ناشراداره کل فرهنگ و هنر استان اصفهان

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفلسفه در ایران باستان و مبانی حکمة الاشراق و افکار و آثار و تاریخچه زندگانی سهروردی

نویسندهسیدمحمدکاظم امام

موضوعشرح حال/تک نگاری , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر