20616
نویسنده
110
موضوع
17876
منبع
در این بخش تازه ترین منابع بارگذاری‌شده روی سایت بدون توجه به نوع منبع (کتاب یا مقاله) و نیز موضوع منبع و به ترتیب زمان بارگذاری نشان داده خواهد شد. برای دیدن موضوعات مختلف به درختواره موضوعات در سایت مراجعه کنید. نیز میتوانید از فیلترهای درنظرگرفته‌شده در همین صفحه (الفبایی، نوع فایل، زبان و نوع منبع) برای دیدن بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید.
همه

عنواناز شمار دو چشم ... (یادنامه استاد احمد احمدی بیرجندی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششمرکز خراسان شناسی

موضوعکلیات/یادنامه

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخواجو 1 (ویژه کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپکرمان

ناشرنشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر