14756
نویسنده
102
موضوع
11953
منبع
در این بخش تازه ترین منابع بارگذاری‌شده روی سایت بدون توجه به نوع منبع (کتاب یا مقاله) و نیز موضوع منبع و به ترتیب زمان بارگذاری نشان داده خواهد شد. برای دیدن موضوعات مختلف به درختواره موضوعات در سایت مراجعه کنید. نیز میتوانید از فیلترهای درنظرگرفته‌شده در همین صفحه (الفبایی، نوع فایل، زبان و نوع منبع) برای دیدن بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید.
همه

عنوانغزل‌های سعدی پس از مقابله هفت نسخه خطی و ده نسخه چاپی (بخش دوم)

نویسندهمصلح‌الدین سعدی شیرازی

مصححنورالله ایزدپرست

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/آثار سعدی

مکان چاپتهران

ناشراداره انتشارات دانش

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانغزل‌های سعدی پس از مقابله هفت نسخه خطی و ده نسخه چاپی (بخش نخست)

نویسندهمصلح‌الدین سعدی شیرازی

مصححنورالله ایزدپرست

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/آثار سعدی

مکان چاپتهران

ناشراداره انتشارات دانش

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرفنامه با حواشی و شرح لغات و ابیات و مقابله با سی نسخه کهنسال

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات ابن سینا

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرباعیات حکیم عمر خیام با ترجمه به شعر انگلیسی از ادوارد فیتز جرالد

نویسندهحکیم عمر خیام

به کوششیوسف جمشیدی پور

موضوعنظم/شعر کلاسیک/رباعیات

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرباعیات باباافضل کاشانی به ضمیمه مختصری در احوال و آثار وی

مصححسعید نفیسی

نویسندهافضل‌الدین محمد مرقی کاشانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/رباعیات

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه فارابی

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان ظهیر فاریابی با فهرست کامل و مقدمه و مقابله و تصحیح و بحثی از شعر و شاعری در قرن ششم

مصححهاشم رضی

نویسندهظهیرالدین فاریابی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرنشر کاوه

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر