14013
نویسنده
102
موضوع
11185
منبع
در این بخش تازه ترین منابع بارگذاری‌شده روی سایت بدون توجه به نوع منبع (کتاب یا مقاله) و نیز موضوع منبع و به ترتیب زمان بارگذاری نشان داده خواهد شد. برای دیدن موضوعات مختلف به درختواره موضوعات در سایت مراجعه کنید. نیز میتوانید از فیلترهای درنظرگرفته‌شده در همین صفحه (الفبایی، نوع فایل، زبان و نوع منبع) برای دیدن بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید.
همه

عنوانحالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر میهنی؛ متن بازمانده از قرن ششم هجری

نویسندهمولف ناشناس

مصححایرج افشار

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید

مصححعلی اصغر حلبی

نویسندهمحمد بن منور بن ابی سعد بن ابی طاهر بن ابی سعید میهنی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات منوچهری

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعدة العقول و عمدة المعقول فی ایضاح مبانی الاصول همراه با دیگر مقالات فلسفی و کلامی

مصححنجیب مایل هروی

نویسندهفضل بن احمد بن خلف بخاری

موضوعنثر/متون کهن/علمی

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانقصص قرآن مجید؛ برگرفته از تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

نویسندهیحیی مهدوی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات خوارزمی

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر