18065
نویسنده
106
موضوع
15313
منبع
در این بخش تازه ترین منابع بارگذاری‌شده روی سایت بدون توجه به نوع منبع (کتاب یا مقاله) و نیز موضوع منبع و به ترتیب زمان بارگذاری نشان داده خواهد شد. برای دیدن موضوعات مختلف به درختواره موضوعات در سایت مراجعه کنید. نیز میتوانید از فیلترهای درنظرگرفته‌شده در همین صفحه (الفبایی، نوع فایل، زبان و نوع منبع) برای دیدن بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید.
همه

عنوانپژوهشی در شناخت ایل ها و طایفه های عشایری خراسان و نقش سیاسی روسای ایل های بزرگ در امور کشور، و روابط آنها با حکومتها و استعمارگران

نویسندهسیدعلی میرنیا

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانامر و خلق و علم واجب الوجود (دو مکتوب)

مصححمحمدرضا جلالی نائینی

نویسندهمحمدبن عبدالکریم‌ شهرستانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات ایران ویژه‌ی نوجوانان و جوانان - جلد چهارم

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات تیرگان

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات ایران ویژه‌ی نوجوانان و جوانان - جلد سوم

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات تیرگان

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآگاهی و گواهی (ترجمه و شرح انتقادی رساله تصور و تصدیق)

نویسندهصدرالمتالهین شیرازی

مترجممهدی حائری یزدی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عرفانی

ناشرموسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانارسطا طالیس حکیم نخستين مقاله مابعدالطبيعه موسوم به مقالات الالف الصغري با تفسير يحيي بن عدي و تفسير ابن رشد

مترجمسیدمحمد مشکوه, اسحاق بن حنین

نویسندهارسطا لیس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر