15439
نویسنده
104
موضوع
12647
منبع
در این بخش تازه ترین منابع بارگذاری‌شده روی سایت بدون توجه به نوع منبع (کتاب یا مقاله) و نیز موضوع منبع و به ترتیب زمان بارگذاری نشان داده خواهد شد. برای دیدن موضوعات مختلف به درختواره موضوعات در سایت مراجعه کنید. نیز میتوانید از فیلترهای درنظرگرفته‌شده در همین صفحه (الفبایی، نوع فایل، زبان و نوع منبع) برای دیدن بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید.
همه
فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار، قشون و نظمیه
یحیی مدرسی حسین سامعی زهرا صفوی مبرهن
PDF

عنوانفرهنگ اصطلاحات دوره قاجار، قشون و نظمیه

نویسندهیحیی مدرسی, حسین سامعی, زهرا صفوی مبرهن

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطالعات صفوی: گزیده مقالات همایش پاریس

نویسندهگروهی از نویسندگان

اشرافژان کالمار

مترجمسیدداوود طبایی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات فرهنگستان هنر

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهندوستانی فارسی ادب؛ تحقیقی، علمی اور ادبی مقالات کا انتخاب (= ادبِ فارسی در هندوستان؛ انتخابی از مقاله های تحقیقی، علمی و ادبی)

به کوشششریف حسین قاسمی

نویسندهسیدامیرحسن عابدی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشراِندو پرشین سوسائتی

تاریخ چاپ1984 میلادی

زباناردو/فارسی

عنوانادب پارے؛فارسی افسانوں کا اردو روپ(= پاره های ادب؛ داستان های کوتاه فارسی در قالبِ اردو)

نویسندهخانم قمر غفار

موضوعنثر/ادبیات داستانی/داستان کوتاه

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرقمر غفار

تاریخ چاپ هجری شمسی

زباناردو

عنواننگاهی به خوزستان (مجموعه ای از اوضاع تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی منطقه)

نویسندهایرج افشار سیستانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

ناشرنشر بلور

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر