19535
نویسنده
110
موضوع
16782
منبع
1316
1017
PDF PDF
1194
4583
PDF PDF

عنوانصوفی یا سوفی: مانویت دگرگون‌شده، الفهرست و مرزبان‌نامه، کتاب‌هایی مانوی

نویسندهمحسن فرزانه

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرنشر پارسا

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ روزنامه نگاری ایرانیان و دیگر پارسی نویسان (جلد دوم بحران آزادی)

نویسندهناصرالدین پروین

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانباران، نه رگبار (فهرست توضیحی سی و سه کتاب از محمدعلی اسلامی ندوشن)

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرانتشارات یزدان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایراندر سده های چهارم - ششم میلادی

مترجمعنایت الله رضا

نویسندهن. و. پیگو لوسکایا

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعلل و زمینه های پیروزی ها و شکست های ایرانیان

نویسندهعزیزالله بیات

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی شورای عالی فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنتخب مرزبان نامه (باب چهارم)

اشرافذبیح الله صفا, پرویز ناتل خانلری

به کوششاسماعیل حاکمی

نویسندهسعدالدین وراوینی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , نثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی