20335
نویسنده
110
موضوع
17591
منبع
1077
1225
PDF PDF

عنوانمرزهای‌ ایران‌ و توران‌ بر بنیاد شاهنامه‌ فردوسی‌

نویسندهحسین شهیدی مازندرانی (بیژن)

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد نیشابور

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانصوفی یا سوفی: مانویت دگرگون‌شده، الفهرست و مرزبان‌نامه، کتاب‌هایی مانوی

نویسندهمحسن فرزانه

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرنشر پارسا

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ روزنامه نگاری ایرانیان و دیگر پارسی نویسان (جلد دوم بحران آزادی)

نویسندهناصرالدین پروین

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانباران، نه رگبار (فهرست توضیحی سی و سه کتاب از محمدعلی اسلامی ندوشن)

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرانتشارات یزدان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایراندر سده های چهارم - ششم میلادی

مترجمعنایت الله رضا

نویسندهن. و. پیگو لوسکایا

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعلل و زمینه های پیروزی ها و شکست های ایرانیان

نویسندهعزیزالله بیات

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی شورای عالی فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی